Aqui e agora

Aquí e agora

Nos dous Xeves e Verducido existen un conxunto de infraestruturas sociais que permiten gozar dunha mellor calidade de vida, esparexidas por todas as parroquias e ao servizo dos clubes deportivos, entidades sociais e culturais, comunidades de montes, etc. e que complementan esas outras instalacións ao servizo de toda a cidadanía de Pontevedra.

1. Colexio de Santo André de Xeve Sobral, 26. Santo André de Xeve 
2. Centro Cultural Verducido. Covadáspera, 6
3. Biblioteca Santa María de Xeve. Antigo Concello - Igrexa - Sta. María de Xeve
4. Centro Cultural Santa María de Xeve. Lugar da Igrexa - Sta. María de Xeve
5. Casa da Cultura Santo André de Xeve. Lugar de Sobral - Sto. André de Xeve
6. Centro Sociocultural Fragoso. Lugar de Fragoso - Sto. André de Xeve
7. Campo de fútbol de Verducido. Outeiro de Home
8. Campo de fútbol de Santa María de Xeve. Gatomorto
9. Campo de fútbol de Santo André de Xeve. Sobral
10. Pavillóns deportivo de Verducido. A Igrexa
11. Pavillón deportivo de Santo André de Xeve. Sobral
12. Rocódromo do Pontillón. Verducido
13. Centro de Tiro de Cernadiñas Novas. Figueira, 114. Santo André de Xeve
14. Centro deportivo do Pontillón do Castro. Encoro do Pontillón. Verducido 
15. Parque forestal do Pontillón do Castro. Encoro do Pontillón. Verducido

Os números corresponden coa súa ubicación no mapa.