Todo Verducido - Patrimonio

E_061 MUÍÑO Muíño de Penaoubiña
I_012 PONTE Pontella Vella ¿¿¿debaixo do encoro???
I_013 PONTE Ponte de Os Barreiros
X_077 PETRÓGLIFO Petróglifo do Loural
BORDEL
F_000 FONTES Fonte da Abelleira
BORDEL
E_066 CRUCEIRO Cruceiro de Bordel
E_070 MUÍÑO Muíño De Arriba
E_071 MUÍÑO Muíño Barreiro
E_072 MUÍÑO Muíño da Laxe
E_073 MUÍÑO Muíño da Veiga
E_074 MUÍÑO Muíño Novo
E_075 MUÍÑO Muíño Vello
E_076 MUÍÑO Muíño dos Outóns
E_077 MUÍÑO Muíño de Portovello
E_235 FONTE-LAVADOIRO Fonte da Gándara
I_017 CAMIÑO RURAL Camiño de Bordel / Camiño da Fonte da Bola
I_018 CAMIÑO RURAL Camiño da Veiga Vella / O Cornido
F_000 FONTES Fonte de Bordel
COVADÁSPERA
A_020 RELIXIOSA Igrexa parroquial de San Martiño
E_354 CRUCEIRO Cruceiro do Cemiterio
X_002 MÁMOA Mámoa do Outeiro do Home
X_064 MÁMOA Mámoa do Outeiro do Home
F_000 FONTES Fonte de Carballo de Auga
F_000 FONTE-LAVADOIRO Fonte do Sobreiro
O GABIÁN
I_019 CAMIÑO RURAL Camiño da Lumieira
X_001 CASTRO Monte do Castro / Castro de O Gabián
X_059 PETRÓGLIFO Petróglifo de Fragoseiro
F_000 FONTES Fonte do Castro
F_000 FONTES Fonte
E_000 CONSTRUCIÓN Pombal
OUTEIRIÑO
E_062 CRUCEIRO Cruceiro das Cruces
E_065 CRUCEIRO Cruceiro de As Pedrosas
E_067 CRUCEIRO Cruceiro de Outeiriño
E_068 CRUCEIRO Cruceiro de A Ucha
F_000 FONTES Fonte de Contixe
ROSENDE
E_233 FONTES Fonte de Rosende
E_353 FONTE-LAVADOIRO Fonte de Rosende
X_053 PETRÓGLIFO Petróglifo de Fontairiñas
X_054 PETRÓGLIFO Petróglifo de Fontairiñas
X_055 PETRÓGLIFO Petróglifo de Fontairiñas
E_349 MUÍÑO Muíño de Ferro de Arriba
E_350 MUÍÑO Muíño de Ferro de Abaixo
E_351 MUÍÑO Muíño do Canto de Abaixo
E_352 MUÍÑO Muíño do Canto de Arriba ou Pozo Negro
I_000 PASAL-PONTELLA Pontella do Río
E_000 MUÍÑO Muíño Volante
F_000 FONTES Fonte de Grixó
VERDUCIDO
E_063 CRUCEIRO Cruceiro de Meuterrón
E_064 CRUCEIRO Cruceiro do Campo
E_069 MUÍÑO Muíño da Ansuíña
E_234 FONTES Fonte da Peullosa
E_241 FONTES Fonte da Vesada