Todo Santa Maria de Xeve - Patrimonio

A BARCIA
E_110 FONTES Fonte da Barcia
I_000 PASAL-PONTELLA Pontella
A COSTIÑA
E_267 CRUCEIRO Cruceiro da Costiña
A IGREXA
A_036 RELIXIOSA Igrexa parroquial de Sta María
A_037 CIVIL Antiga Casa do Concello
E_124 MUÍÑO Muíño de Arriba
E_133 CRUCEIRO Cruceiro do Adro
E_137 CRUCEIRO Cruceiro da Granxa do Cura
E_139 FONTES Fonte da Santiña
A RAÑADA
E_266 FONTE-LAVADOIRO Lavadoiro da Rañada
I_000 PONTE Ponte da Rañada
ALDEA DE ABAIXO
A_039 RELIXIOS A Antiga Igrexa de Sta Mª de Gatomorto
E_326 FONTES Fonte Veiga da Eira
E_327 FONTES Fonte da Canle
CARDABOUZAS
E_125 MUÍÑO Muíño de Bea
CASAS BURATO
E_126 MUÍÑO Muíño de Isabel
FRIEIRO
E_111 FONTES Fonte Sartal
E_112 FONTES Fonte da Braña
E_142 FONTE-LAVADOIRO Lavadoiro de Casa Isabel
E_272 FONTE-LAVADOIRO Fonte e lavadoiro do Casal
E_273 CONXUNTO TRADICIONAL Canastro, eira e alpendre tradicionais
F_000 FONTES Fonte
GATOMORTO
E_109 MUÍÑO Muíño de Fens
E_127 MUÍÑO Muíño de Ponte Riquil / Cabeza de Vaca
E_136 CRUCEIRO Cruceiro de O Outeiro
E_138 CRUCEIRO Cruceiro do Gatomorto
E_140 FONTE-LAVADOIRO Fonte-lavadoiro do Fens
E_141 FONTES Fonte de Sartáns
E_302 HÓRREO Conxunto de canastros
GONDAR
A_040 PAZO Pazo de Gondar
X_074 MILITAR A Torre Vella
O CANDENDO
E_268 FONTE-LAVADOIRO Lavadoiro do Candendo
E_269 MUÍÑO Muíño da Lovada
I_000 PONTE Ponte do Candendo
O COUSO
I_004 CIVIL Ponte de Couso
E_102 CRUCEIRO Cruceiro da casa da Viúva
E_103 FONTE-LAVADOIRO Lavadoiro de Couso
E_128 MUÍÑO Muíño do Rato
E_129 MUÍÑO Muíños do Portugués e do Carrizo
E_130 MUÍÑO Muíño da Rega
E_131 MUÍÑO Muíño do Laranxo
E_303 FONTES Fonte do Mesón
E_304 MUÍÑO Muíño de O Couso
E_305 MUÍÑO Muíño en O Couso
I_000 PASAL-PONTELLA Pontella de Couso
I_000 PONTE Ponte de Couso 2
E_000 MUÍÑO Muíño da Casa da Carballa
O OUTEIRIÑO
E_135 CRUCEIRO Cruceiro de O Outeiriño
O OUTEIRO
E_271 CRUCEIRO Cruceiro do Outeiro
O PADRÓN
E_270 MUÍÑO Muíño e Pontella da Rañadiña
OS FONTÁNS
E_113 MUÍÑO Muíño de Ribas
E_114 MUÍÑO Muíño da Costiña ¿????
E_116 MUÍÑO Muíño de Arriba
E_117 MUÍÑO Muíño de detrás da Casa
E_118 MUÍÑO Muíño de diante dos carballos
E_119 MUÍÑO Muíño de Bouzas
E_120 MUÍÑO Muíño do Porto
E_121 MUÍÑO Lavadoiro de As Bouzas
E_122 MUÍÑO Muíño Vello
E_123 CRUCEIRO Cruceiro do Pé da Aldea
E_132 CRUCEIRO Cruceiro na Casa de Xapiño
E_134 CRUCEIRO Cruceiro de Os Fontáns
E_263 CRUCEIRO Cruceiro do Regueiro
E_264 FONTE-LAVADOIRO Fonte de Covas
E_265 CIVIL Casa tradicional con cruceiro
E_274 CONXUNTO TRADICIONAL Fonte das Laxas e canastro
E_328 MUÍÑO Muíño de Torres
E_329 MUÍÑO Muíño de Blanco de Abaixo ¿??????
E_330 MUÍÑO Muíño de Blanco de Arriba
E_331 FONTES Fonte dos Lourenzos
F_000 FONTES Fonte de Bouzas
F_000 FONTE-LAVADOIRO Lavadoiro de Paraños
E_000 MUÍÑO Muíño dos Fontáns 2
O FOXO
F_000 FONTES Fonte dos Cuncheiros