Todo Salcedo - Patrimonio

E_085 MUÍÑO Muíño de Pereira
A ALMUÍÑA
E_346 MUÍÑO Muíño da Almuíña
E_347 FONTES Fonte da Almuíña
A ARMADA
E_254 MUÍÑO Muíño do Outeiro de Abaixo
E_255 MUÍÑO Muíño do Outeiro de Arriba
E_299 FONTES Fonte do Outeiro
X_022 PETRÓGLIFO Petróglifos do Regato dos Buratos / Outeiro da Mina
X_023 PETRÓGLIFO Petróglifos dos Campos de Tiro
X_025 PETRÓGLIFO Petróglifos do Outeiro dos Apañados
A CANCELA
E_277 MUÍÑO Muíño da Cancela de Abaixo
E_294 MUÍÑO Muíño da Cancela de Arriba
A CARBALLA
E_291 FONTES Fonte do Roldón
E_292 FONTES Fonte do Camiño
A CARBALLEIRA
A_026 PAZO Pazo de Gandarón
A_027 CIVIL Casa da Tabacalera / O Mesón
A_140 CIVIL O Mesón / Antiga fábrica de tabacos
E_080 CRUCEIRO Cruceiro do Palacio
E_089 FONTES Fonte-lavadoiro do Palacio
E_300 FONTE-LAVADOIRO Fonte da Condesa
E_301 FONTE-LAVADOIRO Fonte de Gandarón
X_021 FOXA Foxas na finca do Pazo de Gandarón
A ESCULCA
E_278 FONTES Fonte do Gorgullo
E_279 FONTE-LAVADOIRO Fonte da Mina
X_026 PETRÓGLIFO Petróglifos da Laxe do Outeiro do Mato das Cruces
A IGREXA
A_021 RELIXIOSA Igrexa parroquial de San Martiño
A_025 CASA GRANDE Casa Reitoral de Salcedo
A_169 CEMITERIO Cemiterio parroquial
E_081 CRUCEIRO Cruceiro da Igrexa
E_342 FONTE-LAVADOIRO Fonte da Igrexa
X_028 CASTRO Castro do Monte dos Penedos / Monte de De la Sota
X_029 NECRÓPOLE Castro da Igrexa
A MUIMENTA
X_060 MÁMOA Mámoa de Louredo III
A PONTE DO COUTO
E_090 MUÍÑO Muíño de Cabanas
I_003 PONTE Ponte do Couto
X_000 PETRÓGLIFO Petróglifo da Ponte do Couto
A RUIBAL
E_297 FONTE-LAVADOIRO Fonte de A Ruibal
CABANAS
E_275 FONTE-LAVADOIRO Fonte da Cancela
E_285 FONTES Fonte de Cabanas
E_344 FONTE-LAVADOIRO Fonte-lavadoiro de Cabanas
X_027 PETRÓGLIFO Petróglifo do Penedo de Vilar de Matos
X_063 PETRÓGLIFO Petróglifo do Monte do Castro
MATALOBOS
E_289 FONTES Fonte de Panmouro
O BIRRETE
E_083 CRUCEIRO Cruceiro do Birrete
E_252 MUÍÑO Muíño do Pé Lamoso
E_253 MUÍÑO Muíño do Firo
E_276 FONTES Fonte Lunares
E_280 FONTES Fonte da Corredoira
E_281 FONTES Fonte de Dentro
X_049 CASTRO Monte das Croas
O CAMPO DA PORTA
E_227 MONOLITO Monolito aos Heroes do Campo da Porta
E_249 CRUCEIRO Cruceiro da Cova
E_282 FONTES Fonte do Pateiro
E_283 FONTES Fonte da Veiga da Viña
O CARRAMAL
A_023 PAZO Granxa de Boullosa
E_084 CRUCEIRO Cruceiro do Carramal
E_086 MUÍÑO Muíños do Batán 1
E_087 MUÍÑO Muíños de Batán 2
E_088 MUÍÑO Muíños de Batán 3
E_250 CRUCEIRO Cruceiro do Carramal
E_284 FONTES Fonte do Pazo
E_295 FONTE-LAVADOIRO Fonte Cotiñeira
O CASAL
E_298 FONTES Fonte do Casal
X_024 PETRÓGLIFO Petróglifo do Pumariño
O CRUCEIRO
A_170 CIVIL Antiga Casa do Concello
A_187 CIVIL Antiga Sociedade de Agricultores
E_082 CRUCEIRO Cruceiro do Tarabelo
E_248 CRUCEIRO Cruceiro de Torres
O NAVALEXO
F_000 FONTE-LAVADOIRO Lavadoiro do Navalexo
SAN BRAIS
E_290 FONTE-LAVADOIRO Fonte de San Brais
SAN XOSÉ
A_022 RELIXIOSA Capela de San Brais
VILAR DE MATOS
E_286 FONTES Fonte de Vilar de Matos