Todo Mourente - Patrimonio

AREAS
F_000 FONTE-LAVADOIRO Lavadoiro de Areas
SAN AMARO
A_043 RELIXIOSA Capela de San Mauro
A_058 CEMITERIO Cemiterio de San Mauro
A_059 DEPÓSITO Depósito de Auga e Rexistro
E_145 FONTE-LAVADOIRO Fonte da Capela
E_242 CRUCEIRO Cruceiro da Capela
A BOUZA
E_148 CRUCEIRO Cruceiro da Bouza
X_016 NECRÓPOLE Necrópole de A Bouza
F_000 FONTE Fonte da Bouza
F_000 FONTE-LAVADOIRO Lavadoiro da Condesa
A CONDESA
A_196 CIVIL Casa e muíño do Radabouxo
E_293 MUÍÑO Muíño do Radabouxo
F_000 FONTE Fonte da Condesa
F_000 FONTE-LAVADOIRO Lavadoiro da Condesa
A IGREXA
A_042 RELIXIOSA Igrexa Parroquial de Santa María
A_057 CEMITERIO Cemiterio parroquial de Mourente
A_139 CASA GRANDE Casa Reitoral
E_151 CRUCEIRO Cruceiro do Adro de Santa María
A RAXEIRA
E_154 FONTE-LAVADOIRO Fonte da Raxeira
X_017 CASTRO Monte do Castro / O Picoto
A SECA
E_153 CRUCEIRO Cruceiro de A Seca
CASAS NOVAS
E_146 CRUCEIRO Cruceiro de Casas Novas
CARABELOS
F_000 FONTE-LAVADOIRO Lavadoiro de Carabelos
CONDESA
E_240 MUÍÑO Muíño de Condesa
CONS
A_197 CIVIL Granxa de Cachafeiro
E_355 MUÍÑO Muíños dos Cortellos
F_000 FONTE-LAVADOIRO Lavadoiro de Cons
F_000 FONTE-LAVADOIRO Fonte e Lavadoiro
FREIXEIRO
F_000 FONTE-LAVADOIRO Lavadoiro de Freixeiro
MOLDES
A_044 RELIXIOSA Capela de San Mamede de Moldes
X_015 NECRÓPOLE Campo da Cota
F_000 FONTE-LAVADOIRO Lavadoiro
MONTE PORREIRO
A_136 PAVILLÓN DE AUGAS Balneario do Lérez
E_238 MIRADOIRO Miradoiro de Monte Porreiro
MONTE SENÍN
E_150 CRUCEIRO Cruceiro da Torre
E_251 MARCO Marcos da Devesa Real
MOURENTE
E_149 CRUCEIRO Cruceiro da Raxeira
O POUSO
E_287 FONTE-LAVADOIRO Fonte de Os Campos
O MONTE
F_000 FONTE-LAVADOIRO Lavadoiro do Monte
O OUTEIRO
F_000 FONTE Fonte
O PAZO
F_000 FONTE-LAVADOIRO Fonte do Pazo
F_000 FONTE-LAVADOIRO Lavadoiro da Altamira
PIÑEIRO
E_147 CRUCEIRO Cruceiro do Garda Civil
SANTA MARGARIDA
A_045 RELIXIOSA Capela e carballo de Santa Margarida
A_048 PAZO Pazo de Portela Valladares
E_152 CRUCEIRO Cruceiro de Santa Margarida
E_239 MUÍÑO Muíño de Sta Margarida
E_247 FONTE-LAVADOIRO Lavadoiro da Carballeira da Paloma
F_000 FONTE-LAVADOIRO Lavadoiro
VILAVERDE
A_137 PAZO Pazo do Conde de Oleiros