Todo Alba - Patrimonio

A DEVESA A_006 RELIXIOSA Capela da Devesa
E_029 CRUCEIRO Cruceiro da Devesa
E_035 FONTE-LAVADOIRO Fonte-lavadoiro da Devesa
E_036 FONTE-LAVADOIRO Fonte Barbeita
F_000 FONTE-LAVADOIRO Fonte Grande
F_000 FONTE-LAVADOIRO Fonte das Hervas
GUXILDE F_000 FONTE-LAVADOIRO Fonte da Zaforra
E_000 MUÍÑO Muíño de Lela
LAMPREEIRA F_000 FONTE-LAVADOIRO Fonte Regueiro
PONTECABRAS A_013 CIVIL Conxunto histórico da Cross
E_030 CRUCEIRO Cruceiros (2) de Pontecabras
E_031 CRUCEIRO Cruceiro de Pontecabras
E_037 FONTE-LAVADOIRO Fonte-lavadoiro de Pontecabras
REIRÍZ F_000 FONTE-LAVADOIRO Fonte Vía Coba
F_000 FONTE-LAVADOIRO Fonte Lago da Veiga
F_000 FONTE-LAVADOIRO Fonte Portal da Reina
F_000 FONTE-LAVADOIRO Fonte de Rearíz
E_000 MUÍÑO Muíño de Portoprado
E_000 MUÍÑO Muíño de Portobarreiro
E_000 CRUCEIRO Cruceiro
I_000 PASAL-PONTELLA Pontella de Portoprado
SAN CAETANO A_007 RELIXIOSA Capela de San Caetano
E_026 MUÍÑO Muíño dos Paus / de Baixo
E_027 MUÍÑO Muíño de Solla
E_028 MUÍÑO Muíño da Ufa
E_032 FONTE-LAVADOIRO Lavadoiro de San Caetano
I_001 PONTE Ponte de San Caetano
TOUCEDA A_008 RELIXIOSA Igrexa parroquial de Sta María
A_009 CASA GRANDE Casa Reitoral
A_010 CASA GRANDE Casa da Granxa
F_000 FONTE Fonte