Pontevedra

Pontevédrate...

O Museo de Pontevedra foi declarado Monumento Histórico Artístico en 1962

APROBACIÓN INICIAL DA ORDENANZA MUNICIPAL PARA A SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA NO CONCELLO DE PONTEVEDRA, REGULADORA DA TRAMITACIÓN DAS DECLARACIÓNS RESPONSABLES PARA PRESTACIÓN DE SERVIZOS, INSTALACIÓNS E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS COMERCIAIS, CAMBIOS DE TITULARIDADE E LICENZAS PARA OBRAS E INSTALACIÓNS MENORES POR ACTUACIÓN COMUNICADA

O pleno da corporación do concello de pontevedra na sesión ordinaria que tivo lugar o 23.07.2012 prestou aprobación inicial á Ordenanza municipal para a simplificación administrativa no concello de pontevedra, reguladora da tramitación das declaracións responsables para prestación de servizos, instalacións e apertura de establecementos comerciais e actividades inocuas, dos cambios de titularidade e licenzas para obras e instalacións menores por actuación comunicada.

 
Sométese á información pública e audiencia aos interesados polo prazo de trinta días hábiles aos efectos de que se poidan presentar reclamacións e/ou suxestións, mediante anuncio que se publicará no “boletín Oficial” da provincia, no “Taboleiro de Editos” do concello, e na páxina web http://www.pontevedra.eu. unha vez resoltas as reclamacións polo pleno da corporación, de ser o caso, ou elevado a definitivo o acordo inicial de non se formular alegacións, procederase á publicación do texto integro da presente ordenanza, no “boletín Oficial” da provincia, non entrando en vigor ata que se efectúe a preceptiva publicación de conformidade co previsto no art. 70.2 da lbRl e transcorra o prazo previsto no art. 65.2 do mesmo corpo legal.
 
pontevedra, 23 de xullo de 2012.
 
O secretario xeral do pleno, por substitución,
José carlos castiñeira piñeiro.
  O máis buscado
  Navegador

  O Concello

  Pontevédrate

  Áreas

  Pontevedra participa!

  E máis

  Hoxe é 20.07.2019 | contacto@pontevedra.eu | Páxina editada o 02.08.2012 polo Concello de Pontevedra.