X

Urxente

Fundación Amigos de Galicia 617.351.192
unha lavadora

se podes, axuda!

Áreaxestióninterna

Entrar

Asociación rexurdir provincial

enderezo Rúa Cruz Vermella 18 baixo
e-mail rexurdirprovincial@hotmail.com
teléfono 986 858 254
Poboación destinataria
Homes e mulleres drogodependentes ou con poucos recursos

Especialización da entidade
Axuda ao drogodependente

Observacións
Horario: de luns a venres
de maña: de 11.00 a 13.00 horas
de tarde: de 17.00 a 19.00 horas


Ofrecen
Servizo de almorzo, merenda, aseo, roupa, orientación.
Asesoramento xurídico-social.
Piso de apoio social a procesos terapeúticos.


Necesitan
Necesitamos a colaboración de empresarios e cidadáns para que os nosos usuarios poidan acceder ó mundo laboral, é un factor clave e necesario para o séu proceso de integración. Feito Pontevedra é unha estrutura empresarial constituída pola Asociación que sen estar á marxe dos procesos convencionais da economía, actúa no mercado ofrecendo servizos forestais e de xardinaría, coa finalidade primordial de incorporar ao mercado laboral a persoas en risco ou situación de exclusión social, proporcionándo ademais da estabilidade económica dun traballo remunerado, un itinerario personalizado que recolle formación e acompañamento para mellorar as súas condicións de empleabilidad e facilitarlles o acceso o mercado laboral ordinario.


Pídanos presuposto sen compromiso
Telef: 626257501

Hoxe necesítase

Voluntariado

As entidades

Os servizos