Pontevédrate...

O Pazo de Mugartegui é unha fermosa edificación dos séculos XVII e XVIII, un exemplo arquitectónico urbano do barroco galego

Os Plans parroquiais

Os contidos dos plans específicos das parroquias desenvolveranse en varios ámbitos:

  1. Posta en valor do patrimonio cultural.
    1. Patrimonio material: patrimonio arqueolóxico, arquitectónico e etnográfico. Medidas: recollida de información, estudo, catalogación, protección normativa, actuacións de fomento e mellora: restauración, sinalización, divulgación, aproveitamento social, educativo, turístico...
    2. Patrimonio inmaterial: toponimia, literatura oral, costumes e tradicións... Medidas: recollida de documentación verbal e audiovisual, accións de divulgación e posta en valor.
  1. Posta en valor do patrimonio ambiental.
    1. Cursos de auga, humedais… Medidas: recollida de información, estudo, restauración, actuacións de mellora, sendas...
    2. Terreos forestais, demais territorio… Medidas: recollida de información, melloras, parques forestais...
  1. Mellora da mobilidade.
    1. Infraestruturas. Medidas: ordenación/reordenación de usos, potenciación da mobilidade amábel, dotación de beirarrúas, sostemento de pavimentos.
    2. Seguranza viaria. Medidas: limitación de velocidade, calmado do tráfico, sinalización...
  1. Mellora de servizos.
    1. Auga e saneamento. Medidas: potenciación de traídas veciñais, subministro público en zonas nas que se necesite, completar a rede de sumidoiros con racionalidade.
    2. Iluminación pública. Medidas: completar e mellorar a rede, iluminación de elementos senlleiros...
    3. Recollida de RSU´s e outros. Medidas: reaxuste de certos elementos do servizo, información sobre punto limpo, vía para actuar sobre animais abandonados...
  1. Dotacións e equipamentos.
    1. Centros cívicos. Medidas: completar a rede de centros cívicos onde sexa prioritario, medidas de xestión que optimicen o aproveitamento e os custes.
    2. Parques, espazos públicos, áreas de xogo. Medidas: sostemento dos actuais e completar con novos tendo en conta criterios de maior uso e menor sostemento; potenciación das actuacións nos núcleos de centralidade parroquial.
    O máis buscado
    Navegador

    O Concello

    Pontevédrate

    Áreas

    Pontevedra participa!

    E máis

    Hoxe é 22.08.2017 | contacto@pontevedra.eu | Páxina editada o 10.10.2011 polo Concello de Pontevedra.