Pontevédrate...

A primeira ponte do Burgo que houbo estímase que a construíron os romanos para dar continuidade á súa vía XIX

Retribucións por asistencia a órganos colexiados

Indemnización por asistencia a sesións dos órganos municipais colexiados

Os membros da Corporación que non desempeñen o seu cargo en réxime de dedicación exclusiva ou parcial, percibirán as seguintes indemnizacións por asistencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados do Concello de Pontevedra nas seguintes contías:

 • Por asistencia a sesións ordinarias ou extraordinarias do Pleno da Corporación: 250
 • Por asistencia a sesións da Xunta de Goberno Local: 110 euros
 • Por asistencia a sesións das Comisións Informativas permanentes ou especiais, o presidente cobrará a cantidade de 110 euros e os vogais de 90 euros.
 • Por asistencia efectiva ás sesións dos organismos autónomos do Concello de Pontevedra establécense as seguintes indemnizacións:
 • Por asistencia a sesións do Consello de Goberno do Pazo de Congreso e Exposicións: 60 euros.
 • Por asistencia a sesións da Xunta Rectora do  Instituto Municipal de Deportes: 60 euros.
  O máis buscado
  Navegador

  O Concello

  Pontevédrate

  Áreas

  Pontevedra participa!

  E máis

  Hoxe é 14.08.2018 | contacto@pontevedra.eu | Páxina editada o 09.09.2011 polo Concello de Pontevedra.