Pontevédrate...

O Museo de Pontevedra ten 6 edificios. Os 5 primeiros teñen nome: Castro Monteagudo, García Flórez, Sarmiento, Fernández López e as ruinas de Santo Domingo

Retribucións por asistencia a órganos colexiados

Indemnización por asistencia a sesións dos órganos municipais colexiados

Os membros da Corporación que non desempeñen o seu cargo en réxime de dedicación exclusiva ou parcial, percibirán as seguintes indemnizacións por asistencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados do Concello de Pontevedra nas seguintes contías:

 • Por asistencia a sesións ordinarias ou extraordinarias do Pleno da Corporación: 250
 • Por asistencia a sesións da Xunta de Goberno Local: 110 euros
 • Por asistencia a sesións das Comisións Informativas permanentes ou especiais, o presidente cobrará a cantidade de 110 euros e os vogais de 90 euros.
 • Por asistencia efectiva ás sesións dos organismos autónomos do Concello de Pontevedra establécense as seguintes indemnizacións:
 • Por asistencia a sesións do Consello de Goberno do Pazo de Congreso e Exposicións: 60 euros.
 • Por asistencia a sesións da Xunta Rectora do  Instituto Municipal de Deportes: 60 euros.
  O máis buscado
  Navegador

  O Concello

  Pontevédrate

  Áreas

  Pontevedra participa!

  E máis

  Hoxe é 18.02.2018 | contacto@pontevedra.eu | Páxina editada o 09.09.2011 polo Concello de Pontevedra.