Pontevédrate...

A igrexa do Convento de Santa Clara é da segunda metade do S XIV, de estilo gótico, con reformas posteriores e varios retablos barrocos

A túa voda no Concello de Pontevedra

Que é?

A modificación do Código Civil pola Lei 35/1994, concede a posibilidade de contraer matrimonio civil diante do Alcalde ou concelleiro ou concelleira en quen delegue, conforme ás ausencias do Alcalde.

 

Que documentos hai que achegar?

Para a celebración do matrimonio civil no Concello de Pontevedra non hai que estar empadroado no concello, pero é necesario:

 1. Tramitar a solicitude no Rexistro Civil do concello onde se atopen empadroados, encargado de autorizar ao noso Concello para a celebración da voda. O Rexistro Civil de Pontevedra expedirá o documento denominado “Relación de datos de matrimonio civil”. O Enderezo do Rexistro Civil de Pontevedra é:

           Enderezo do Rexistro Civil

           Rúa Francisco Tomás y Valiente, s/n; 36004 Pontevedra

          Tel. do Rexistro Civil: 986 805 767

 

 1. Presentar no Rexistro Xeral do Concello a seguinte documentación:
 • Solicitude de casamento.
 • Documento acreditativo do pago da taxa correspondente ( 81,73 €).
 • Fotocopia do DNI dos contraentes.
 • Fotocopia do DNI de dúas testemuñas maiores de idade que deberán estar presentes na cerimonia.
 • Relación de datos de matrimonio civil, expedida polo Rexistro Civil.

 

Data

Pódese elixir día e hora chamando ao número de teléfono 986 804 303 ou ben acudindo ao Gabinete de Alcaldía do Concello durante a semana en horario laboral, agás os venres. A data reservarase durante tres semanas, se neste prazo non se presentase a solicitude, a reserva quedará sen efecto.

A solicitude coa documentación necesaria deberá presentarse polo menos 10 días antes da voda.


Horario

As cerimonias de matrimonio civil no Concello de Pontevedra teñen unha duración aproximada de 15 a 20 minutos e realizaranse no salón vermello do Pazo de Mugartegui os venres pola tarde e sábados. Con carácter excepcional as vodas que se celebren durante a semana, fanse na Alcaldía ou na sala de comisións do Concello, na rúa Michelena, 30.

Podes casar:

 •     Calquera día laborable de 8.00 a 14.30 horas
 •     Os venres pola tarde de 18.00 a 20.00 horas
 •     O sábados de 11.30 a 14.00 horas e de 18:00 a 20.00 horas.
 •     Non se celebrarán vodas nin os domingos nin os festivos.

 

Organización

Para unha mellor organización da cerimonia deberase chamar ao teléfono 986 804 303 para indicar:

 •     Número aproximado de asistentes á cerimonia.
 •     Música: poderán contratar pola súa conta música en directo ou traer un equipo de música...
 •     Adornos florais: poderán adornar persoalmente ou a través dunha floraría.
 •     Horarios para adornos: colocaranse 30 minutos antes do comezo da cerimonia e retiraranse ao finalizar a cerimonia civil. De haber outra voda antes o tempo para adornar reducirase a 15 minutos.
 •     Aneis : non son obrigatorios pero débese indicar si se levan ou non.
 •     Vehículos: durante o tempo da cerimonia poderán aparcar dous vehículos na Praza da Pedreira, diante do Pazo. Informarase con antelación (unha semana) á Policía Local da matrícula daqueles.

 

Fotografías do Pazo de Mugartegui

enlace

Para máis información
Servizo de Protocolo
T 986 804 303
Contacto aquí

  O máis buscado
  Navegador

  O Concello

  Pontevédrate

  Áreas

  Pontevedra participa!

  E máis

  Hoxe é 24.08.2019 | contacto@pontevedra.eu | Páxina editada o 23.06.2010 polo Concello de Pontevedra.