Pontevédrate...

As ruinas de San Domingos, acougan a gran colección lapidar do Museo: escudos, labras e sepulcros de cabaleiros medievais

Xunta de Goberno Local

A Xunta de Goberno Local está integrada polo Alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, e un número non superior ao tercio do número legal dos concelleiros que compoñen o Pleno.

Membros da Xunta de Goberno Local:

 • Antón Louro Goyanes
 • María dos Anxos Riveiro Portela
 • Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo
 • Raimundo González Carballo
 • Agustín Fernández González
 • Vicente García Legísima
 • María Carme da Silva Méndez
 • Xosé Luís Bará Torres

 

O secretario da Xunta de Goberno Local é Raimundo González Carballo, e a súa substituta María dos Anxos Riveiro Portela.

O alcalde nomeou Tenente de Alcalde Único a Antón Louro Goyanes. Substituirá ao alcalde na totalidade das súas funcións nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento que lle imposibilite para o exercicio das súas atribucións, sen perxuízo de efectuar en cada caso a correspondente delegación.

O suplente do Tenente de Alcalde é María dos Anxos Riveiro Portela.

  O máis buscado
  Navegador

  O Concello

  Pontevédrate

  Áreas

  Pontevedra participa!

  E máis

  Hoxe é 22.08.2019 | contacto@pontevedra.eu | Páxina editada o 01.09.2009 polo Concello de Pontevedra.