Seguenos en facebook
Seguenos en twitter

Control do tráfico a motor

O Centro de Control de Tráfico da Policía Local supervisa en todo momento a mobilidade urbana. Máis de 20 cámaras estratéxicamente situadas velan pola regularidade e a fluidez dos automóbiles. Ademáis, establece plans de mobilidade e controla toda acción urbana, pública ou privada, que poida influir na circulación de persoas, bicis, autobuses e automóbiles comerciais ou privados, no espazo público da capital.