Seguenos en facebook
Seguenos en twitter

Pasominuto - OS Itinerarios

De menor a maior
Entre 3 e 10 minNúmero de Pasos
17. Paseo Miradoiro 390
4. Montero Ríos 425
17. Paseo Miradoiro I+V 780
4. Montero Ríos I+V 850
 
Entre 10 e 20 minNúmero de Pasos
7. Campolongo-Estacións1.210
20. Subida Pontillón-Canteiro 1.210
3. Circular Alameda 1.260
6. Corbaceiras-Av.Marín 1.690
 
Entre 20 e 30 minNúmero de Pasos
13. Tirantes-Praia2.310
17. Praia fluvial-Miradoiro2.380
7. Campolongo-Estacións I+V2.420
5. Pte. Santiago-Corvaceiras2.460
1. Circular Centro Histórico2.530
9. Río Rons 12.540
14. Praia-Bombeo2.560
12. Pasarela-Bombeo2.615
8. Estacións-Tomeza2.770
17+18. Pr. fluvial+Miradoiro2.770
11. Circular Illa do Covo2.850
 
Entre 40 e 50 minNúmero de Pasos
6. Corvaceiras-Av.Marín I+V3.380
2. Prazas Centro Histórico3.410
10. Circular Xunqueira Alba3.600
16. Bombeo-Bora3.680
7+8. Campolongo-Tomeza3.980
 
Entre 50 min e 1 hNúmero de Pasos
5+6. P.Stgo-Av.Marín4.150
19. Circular Pontillón4.200
13. Tirantes-Praia I+V4.620
17. Praia fl.-Miradoiro I+V4.760
13+14. Tirantes-Bombeo4.870
5. P. Stgo-Corbaceiras I+V4.920
 
Sobre 1 hNúmero de Pasos
14. Praia-Bombeo I+V5.120
12. Pasarela-Bombeo I+V5.230
19+20. Pontillón e subida5.410
11+12. Illa - Bombeo5.465
17+18. Praia-Miradoiro I+V5.540
8. Estacións-Tomeza I+V5.540
 
Entre 1 hora e hora e cuartoNúmero de Pasos
9+10. Río Rons - Xunqueira6.140
15+16. Praia-Bora6.240
16. Bombeo-Bora I+V7.360
7+8. Campolongo-Tomeza I+V7.960
 
Sobre hora e mediaNúmero de Pasos
11+12. Illa-Bombeo I+V8.080
5+6. P.Stgo-Av.Marín I+V8.300
14+15+16. Tirantes-Bora8.550
13+14. Ttes.-Bombeo I+V9.740
 
Máis de hora e mediaNúmero de Pasos
15+16. Praia-Bora I+V12.480
14+15+16. Ttes.-Bora I+V17.100