Seguenos en facebook
Seguenos en twitter

Aparcar a bici

Case toda cidade de Pontevedra é un espazo seguro para as bicis.

-Pontevedra ten un importante número de aparcadoiros deseñados exclusivamente para as bicis, estacionamentos que van extendéndose por todo o ámeto urbano.

-Aconséllase non atalas ás árbores ou ao mobiliario urbano. Se o fas, procura que non molestea outros usuarios da vía pública e non dane a natureza.

-Non aparques en saídas de emerxencia, zonas de carga e descarga, estacionamentos reservados para persoas con discapacidade, paradas de autobús, pasos de peóns, ou accesos a hospitais ou ambulatorios.

-Deixes donde a deixes, sempre debe quedar un paso de alomenos 3 m para os peóns