Seguenos en facebook
Seguenos en twitter

Cadro distancias e tempos

De A Metros Minutos
Santuario da Peregrina Concello2002
Pte. da Barca 700 8
Pte. do Burgo 500 5
Club Naval 1.000 11
Médico Ballina 1.800 20
Pte. Compostela 500 5
Campus 1.300 15
Hospital Provincial 600 7
Gta. da Eiriña 800 9
Gta. Av. Lugo 1.450 17
Gta. 12 Novembro 1.000 12
Conservatorio 1.500 18
Estacións 1.200 14
Gta. Av. Vigo 800 9
Nó do Pino 1.500 17
Xunta Campolongo 800 9
Carrefour Salcedo 1.600 18
Médico Ballina Pte. do Burgo 1.300 15
Pte. Compostela Campus 750 9
Pte. Tirantes 350 3
Pte. Tirantes Gta. da Eiriña 600 7
Gta. da Eiriña Gta. Av. Lugo 650 9
Hospital Provincial 200 2
Gta. 12 Novembro 200 2
Gta. 12 Novembro Conservatorio 500 6
Estacións 650 8
Estacións Hospital Provincial 750 9
Gta. Av. Vigo 400 4,5
Gta. Av. Vigo Nó do Pino 700 8
Xunta Campolongo 500 6
Xunta Campolongo Carrefour Salcedo 800 9
Corbaceiras 800 9
Corbaceiras Casa do Mar 400 4
Pte. da Barca 600 7
Pte. da Barca Club Naval 400 4
Club Naval Pte. do Burgo 400 4