Seguenos en facebook
Seguenos en twitter

Camiño escolar - Que fan os locais colaboradores?

Axudar a calquer rapaz ou rapaza que pense que ten un problema.

As persoas que están nos locais colaboradores van axudar ao cativo, acougalo se fai falta e, como primeira medida, endereitalo para a escola ou a casa segundo a hora.

Estes locais contan con teléfonos de emerxencia (policía municipal, protección civil, escola . . .) por se cumprise tomar algunha outra decisión.

Que beneficios obteñen?

Contribúen á construir unha sociedade máis solidaria e cohesionada e dan un paso importante para colaborar con outras persoas que comparten bairro.