Seguenos en facebook
Seguenos en twitter

Camiño escolar - Presentación

O Camiño Escolar é unha iniciativa municipal que anima a nenos e nenas a ir camiñando sos á escola. Empezou funcionando experimentalmente no Colexio Álvarez Limeses, e agora existe en todo o núcleo central da cidade.

Trátase de que a poboación infantil perciba que Pontevedra é un espazo amábel, parte do seu mundo perceptivo. Co tráfico a motor pacificado, a nosa vila é un escenario ideal para que os máis pequenos poidan trasladarse a pé cunhas condicións óptimas de seguridade.

Non obstante, para incrementar a confianza de pais e nais, o Concello ten organizada unha rede de colaboradores que se ubican nos principais cruces de rúas para axudar a atravesar eses espazos nos que poida existir algo máis de intensidade circulatoria a motor.