Sala de Prensa

Varios centos de pontevedreses descubren o novo parque forestal de Pontillón

O alcalde e varios concelleiros do goberno participaron onte na inauguración oficial do novo parque forestal do municipio. Fixeron un percorrido por toda a senda do vaso do encoro, de máis de 4 quilómetros, e logo abriuse unha placa en recordo da efemérides.

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández
ores inaugurou o domingo o novo parque forestal de
ontillón nun acto público no que tamén estivo presente o concelleiro de Montes, Miguel Vázquez Plaza, responsable do proxecto e outros concelleiros municipais.
 
Entre os actos asociados á
nauguración do novo Parque forestal de Pontillón houbo unha marcha ciclista ata Pontillón e diversas probas do Club de Piragüismo Verducido.
 
Arredor das 11.30
oras, o alcalde e o resto de concelleiros acompañados de preto de 400 persoas, fixeron o sendeiro do Pontillón  de máis de 4 quilómetros de longo, e ao seu remate o alcalde dirixiu unhas palabras a todas as persoas que se achegaron aPontillón para ver
súa transformación. Taméns e abriu unha placa en recordo do día da inauguración.
s asistentes degustaron un pincho que se deu nunha das zonas
ecreativas do novo parque forestal.

O Parque Forestal de Pontillón do Castro que executou a
oncellaría de Montes por un valor de 590.000 euros, está inscrito dentro do
rograma Monte Vivo, que pretende conter, no futuro, o desastre que viviu o
oncello durante a vaga de lumes de 2006.
 
O alcalde convidou a
odos os pontevedreses a que se acheguen ata Pontillón xa que “é un
arque que merece a pena coñecer e que pon en valor un espazo sensacional”. De
eito, explicou que está pensado para todas as persoas que queiran disfrutar da
aturaleza, e segue as directrices da política municipal de montes de recuperar
s espazos naturais, a súa posta en valor e facer de Pontevedra unha cidade
áis sana e ambiental.
 
A PLANTACIÓN
 
Un dos traballos máis longos para
rear este parque forestal foi a limpeza e plantación dunha gran zona que
esapareceu con aquela vaga de lumes. O novo parque forestal dispón duns 1.300
ovos exemplares de até 23 especies distintas, todas elas autóctonas e propias
a hábitat de ribeira no que se atopan. Ademais, son todas caducifolias xa que
nha das pretensións do proxecto de acondicionamento do parque forestal do
ontillón é a prevención de incendios forestais, e estas especies son máis
dóneas para evitar a propagación dos lumes creando barreiras antilumes
aturais.
 
Precisamente, Pontillón fóra unha
as zonas máis afectadas a vaga de lumes do verán do 2006. Os traballos de
eforestación fixéronse logo de retirar a madeira queimada e de tratar o chan
ara garantir que os novos exemplares prendan. As árbores escollidas son:
 
Liquidambar styraciflua
Liquidambar)
Acer saccharinum (Acer)
Alnus glutinosa (Ameneiro. aliso)
Castanea sativa (Castiñeiro)
Quercus robur (Carballo)
Castanea sativa (Castiñeiro)
Quercus rubra (Carballo americano)
Fagus sylvatica (Falla - Hayas)
Fraxinus excel “Jaspidea”
Freixos-fresno)
Lirioden tulipifera (tulipíferos)
Larix decidua (Alerce)
Metasequoia glyptostroboides
Metasequoia)
Taxodium distichum (Ciprés)
Salix babylonica (Salgueiro chorón
Sauces)
Salix alba (Salgueiro)
Prunus avium (Cerdeira)
Pinus pinea (Pino)
Ilex aquifolium (Acevos)
Betula utilis dorenboos
Bidueiro-abedul)
Corylus avellana (avellano)
Laurus nobilis (Loureiro)
Tilia cordata (Tilo)
Sorbus aucuparia (Escornavois-
erval de cazadores)
 
Ademais das plantacións, durante
stes meses Naturgalia acondicionou o Outeiro do Castro, o espazo da Comunidade
e Montes de Verducido empregado polos veciños de Verducido para celebrar a
esta do Canteiro. Neste lugar fixéronse plantacións de diferentes variedades,
amén se mellorou os accesos e acondicionouse unha nova fonte cun pedestal
abrado na pedra. Os operarios daban hoxe os últimos retoques ao espazo de
ecer e esparexemento na que xa está instalado un parque infantil e mobiliario
úblico.
 
Para que o Concello puidese
xecutar estas melloras e actuacións brandas no Outeiro do Castro que puxeron
n valor todo este espazo, os comuneiros asinaron un convenio co Concello de
ontevedra no que se comprometeron a facer unha cesión de parte deste ámbito,
s 10 hectáreas correspondentes ao Outeiro do Castro, en mans da Comunidade de
ontes. O resto do espazo non é propiedade da comunidade de montes.
 
O convenio deixa claro que a
ropiedade continúa en mans dos comuneiros e que eles se poderán beneficiar do
proveitamento madeireiro que xeneren as numerosas especies forestais que a
oncellaría de Vázquez Plaza pretende plantar neste ámbito.
 
NOVO MIRADOIRO
 
Fronte a este espazo, creouse un
iradoiro sobre o encoro e a pista de piragüismo. Trátase dun pequeno monte no
ue se lle puxo un valo de madeira para evitar caídas, e fixéronse varios
endeiros pola parte máis baixa para poder bordealo.
 
No propio encoro, Naturgalia acondicionou
nha senda fluvial que bordea todo o vaso do embalse que ten uns 4 quilómetros
e longo. Neste percorrido pódese ver a recuperación dunha pontella que tirara
s riadas do ano 2007. Nos traballos de limpeza apareceu unha fonte procedente
un manancial natural que sorte ao Pontillón.
 
Tamén se crearon distintos espazos
e lecer próximos a auga do encoro. Para facer máis agradable a estancia,
lantáronse diversas especies para habilitar zonas de sombra, colocáronse
ancos e, incluso, nunha zona ten bambáns para nenos. Tamén se instalaron
arios puntos de pesca en todo o contorno do Pontillón.
 
Hai que recordar que a recente
reación do Complexo deportivo do Pontillón do Castro constitúe un importante
ogro para o desenvolvemento do deporte de elite en Pontevedra. Máis alá de
arantir a continuidade da canteira de grandes campións na que Pontevedra é
nha referencia, este centro abre enormes posibilidades para o desenvolvemento
e actividades lúdicas e de deporte de base, así como as relacionadas coa
atureza, que deben ser aproveitadas.

Outras novas :

07-10-2011 - O Concello e a Comunidade de Montes de Santa María de Xeve colaboran para pór en marcha a área recreativa de Lobada e Fens

27-09-2010 - Varios centos de pontevedreses descubren o novo parque forestal de Pontillón

23-09-2010 - O alcalde visita o parque do Pontillón antes da súa inauguración prevista para este domingo

14-06-2010 - Os comuneiros do municipio debatiron sobre o futuro do monte nas primeiras Xornadas de montes veciñais de Pontevedra

10-06-2010 - A Pontevedra dun millón de árbores

04-06-2010 - O alcalde visita o Parque Forestal de Pontillón que ultima a Concellaría de Montes

01-04-2010 - Rematada a plantación de máis de 1.200 exemplares de gran porte no novo parque forestal de Pontillón

21-12-2009 - Mais de 40 alumnos do IES Valle Inclán plantan árbores no monte de Santa María de Xeve

07-09-2009 - Naturgalia executará o proxecto do parque forestal de Pontillón por 477.000 euros

21-06-2009 - O Teleclube de Xeve será centro operativo das brigadas antiincendios durante o verán

18-05-2009 - Sae a contratación a creación do parque forestal de Pontillón

13-03-2009 - Arredor de 100 alumnos do Valle-Inclán participan no Plan Monte Vivo plantando distintas especies en Xeve

28-02-2009 - O Plan Monte Vivo rematará o ano coa prantación de 450.000 novos árbores no municipio

17-02-2009 - Vázquez Plaza supervisa en Verducido, Xeve e Lérez a prantación de 254.000 árbores do proxecto Monte Vivo

23-01-2009 - O parque forestal de Pontillón permitirá recuperar para o lecer 10 hectáreas de monte

24-11-2008 - Os comuneiros de Verducido xa coñecen o proxecto do parque forestal de Pontillón

31-10-2008 - Unha batimetría determinará si o parque forestal de Verducido pode incluir unha praia fluvial

16-10-2008 - Tomeza quere o seu "Monte Vivo"

23-07-2008 - Vázquez Plaza estuda cos comuneiros de Verducido o futuro Parque Forestal

18-07-2008 - Monte Vivo chega aos matos privados

13-06-2008 - O alcalde insta aos propietarios privados a agruparse para optar a Monte Vivo

27-05-2008 - Monte Vivo colabora coa Mancomunidade de Pontevedra para sacar un concurso público de 800.000 euros para repoboar seis parroquias