Monte vivo en cifras

468.788 novas árbores prantadas
319.520 caducifolias prantadas
149.788 piñeiros
1,5 millones de euros investidos en prantacións e restauración de espazos devastados polo lume
750.000 euros de investimento directo municipal no Parque Forestal de Pontillón do Castro
302 Ha de frondosas caducifolias prantadas
137,6 Ha de tratamentos silvícolas sobre masas mixtas
86,6 Ha de tratamentos silvícolas sobre coníferas
86,1 Ha prantáronse con coníferas
36,4 ha de accións de selvicultura preventiva de control da vexetación
14,2 Ha de tratamentos silvícolas sobre frondosas
3,18 Ha dedicadas a cortalumes
2,5 km de novas pistas forestais construídas

O novo Parque Forestal do Pontillón do Castro, en Verducido
50 Ha para uso público
3 km de sendas peonís
5 postos de pesca deportiva
1 rocódromo
1 zona de merendeiro
2 zonas infantís