Pontevédrate...

Na praza das 5 rúas vivía Valle -Inclán. E enfrente vivía o veciño de Valle-Inclán, como lembra unha frase pintada na parede

CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO CON PLURALIDADE DE CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO SERVIZO DE QUIOSCO BAR SITUADO NA AVENIDA DE MARÍN

Boletíns publicacións: BOP E DOGA

Fin do prazo de presentación : 26 días hábiles a partir do día seguinte á publicación do último anuncio no último dos boletíns

Expediente :

Tipo de licitación :O canón mínimo é de 2.400,00 (dous mil catrocentos) euros/ano, máis IVE

Clasificación administrativa :A solvencia económica e financeira e técnica e profesional esixirase de acordo coa clausula 27 do prego.

Descripción:

  O máis buscado
  Navegador

  O Concello

  Pontevédrate

  Áreas

  Pontevedra participa!

  E máis

  Hoxe é 23.04.2019 | contacto@pontevedra.eu | Páxina editada o 10.07.2012 polo Concello de Pontevedra.