Pontevédrate...

A fonte da Ferraría foi construída no século XVI seguindo o modelo de chafariz portugués, por Domingos Fernández e Joao Lopes

CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO CON PLURALIDADE DE CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO SERVIZO DE QUIOSCOBAR SITUADO NO PARQUE DA ILLA DO COVO

Boletíns publicacións: BOP e DOGA

Fin do prazo de presentación : 26 días hábiles a partir do día seguinte á publicación do último anuncio no último dos boletíns

Expediente :

Tipo de licitación :O canón mínimo é de 2.400,00 (dous mil catrocentos) euros/ano, máis IVE

Clasificación administrativa :A solvencia económica e financeira e técnica e profesional esixirase de acordo coa clausula 27 do prego.

Descripción:

  O máis buscado
  Navegador

  O Concello

  Pontevédrate

  Áreas

  Pontevedra participa!

  E máis

  Hoxe é 20.06.2019 | contacto@pontevedra.eu | Páxina editada o 10.07.2012 polo Concello de Pontevedra.