Pontevédrate...

O Pazo de Mugartegui é unha fermosa edificación dos séculos XVII e XVIII, un exemplo arquitectónico urbano do barroco galego

CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO CON PLURALIDADE DE CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO SERVIZO DE QUIOSCOBAR SITUADO NO PARQUE DA ILLA DO COVO

Boletíns publicacións: BOP e DOGA

Fin do prazo de presentación : 26 días hábiles a partir do día seguinte á publicación do último anuncio no último dos boletíns

Expediente :

Tipo de licitación :O canón mínimo é de 2.400,00 (dous mil catrocentos) euros/ano, máis IVE

Clasificación administrativa :A solvencia económica e financeira e técnica e profesional esixirase de acordo coa clausula 27 do prego.

Descripción:

  O máis buscado
  Navegador

  O Concello

  Pontevédrate

  Áreas

  Pontevedra participa!

  E máis

  Hoxe é 19.04.2019 | contacto@pontevedra.eu | Páxina editada o 10.07.2012 polo Concello de Pontevedra.