BSM
LEMBRA ...
BSM > Prestacións e axudas > Axuda a domicilio

Axuda a domicilio

O Servizo de aAxuda no Fogar está orientado a aquelas persoas que presentan problemas para a realización das actividades elementais da vida diraria, proposcionándolles atención directa no propio domicilio, realizando tarefas específicas que compensen a súa restrición de autonomía.

A Axuda no Fogar para aquelas persoas que non teñan recoñecido a súa situación de dependencia está finaciada exclusivamente con fondos municipais xa que a Xunta de Galicia ven de retirar a aportación económica que realizaba.
 
Persoas as que vai dirixida:
Servizo de Axuda no Fogar modalidade A: persoas empadroadas no Concello de Pontevedra con limitación da autonomía persoal que os servizo sociais municipais de atención primaria consideren o SAF como o recurso máis idoneo de atención.
 
Servizo de Axuda no Fogar modalidade B: Persoas en situación de dependencia, con resolución do Programa Individual de Atención no que se determine o SAF como recurso máis idóneo.
Solicitude: Recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema
 

Conselleria de Benestar (dependencia)