BSM
LEMBRA ...
BSM > Inmigración

  Inmigración

  Oficina Municipal de Atención ás Migracións, constitúe un servizo social  específico de atención directa ás persoas inmigrantes residentes no municipio.

  Obxectivos e actuacións do Programa
  Información e asesoramento social
  Información e asesoramento en procesos de regularización de persoas estranxeiras
  Emisión de informes municipais de inserción social
  Xestión de recursos sociais para emigrantes retornados
  Xestión de axudas de retorno voluntario ao país de orixe
  Desenvolvemento de proxectos de acollida e integración socia

  Persoas ás que vai dirixido

  Poboación inmigrante, estranxeiros/as, estranxeiros/as residentes, emigrantes retornados  e persoas e organizacións  interesadas en obter información relativa ao feito migratorio, tanto a nivel administrativo-legal como social.

   

  Onde solicitar información?
  Oficina Municipal de Atención ás Migracións
   
  Sitios Web