BSM

O Concello renova o seu compromiso co Fondo Galego de Coooperación

O Concello de Pontevedra volve a colaborar co Fondo Galego de Cooperación ao asinar o convenio marco anual coa Federación Galega de Municipos e Provincias (Fegamp), e polo cal fai unha achega anual de 15.000 euros.
Ademais desta financiación, tamén é habitual que Pontevedra faga achegas puntuais a chamamentos de emerxencia como o caso de Haití ou a que está prevista aprobar para Palestina.
O Concello segue comprometido ca axuda exterior que está a realizar o Fondo cos países empobrecidos xa que segue a ser consecuencia do mesmo sistema que agora a esmaga Galiza e a outros países de Europa.
Ademais das achegas económicas, o Concello de Pontevedra apoia e participa en todas aquelas accións de sensibilización que o Fondo Galego de Cooperación pon en marcha

UAD

 

Un espazo na praza de Valentín García Escudero, para a atención e tratamento das persoas que sofren algún tipo de adición. Alí existen consultas de personal especializado que manteñen unha constante actividade de gran interés para un grupo de persoas que moi concreto pero que precisan da axuda pública para superar as súas situacións.
 

LEMBRA ...