BSM

UAD

 

Un espazo na praza de Valentín García Escudero, para a atención e tratamento das persoas que sofren algún tipo de adición. Alí existen consultas de personal especializado que manteñen unha constante actividade de gran interés para un grupo de persoas que moi concreto pero que precisan da axuda pública para superar as súas situacións.
 

LEMBRA ...