Pontevédrate...

O caserón dos Cruu e Montenegro, na praza de Méndez Núñez era centro da vida intelectual de finais do SXIX. Valle Inclán formouse na Biblioteca dos Muruais, que vivían neste edificio

Modificacións en curso do PXOU actual

CATÁLOGO DE EDIFICACIÓNS-ELEMENTOS A CONSERVAR: CIDADE E RURAL

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 28/4/94 (Diario Pontevedra 30/4/94)
 • DOG: Nº 98 - 24/5/94
 • BOP: Nº 89 - 10/5/94 e Nº 108 - 7/6/94

1ª MOD. PUNT. CAT. EDIFICACIÓNS-ELEMENTOS A CONSERVAR: Colexio Placeres, Acueducto Rañadoiro e baixo cubertas

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 28/4/94
 • DOG: Nº 214 - 5/11/97
 • BOP: Nº 203 - 21/10/97

2ª MOD. PUNT. CAT. EDIFICACIÓNS-ELEMENTOS A CONSERVAR: Rúa Xeneral Martitegui, nº 4

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 20/2/04
 • DOG: Nº 89 - 10/5/04
 • BOP: Nº 104 - 2/6/04

3ª MOD. PUNT. CAT. EDIFICACIÓNS-ELEMENTOS A CONSERVAR: Ficha 5-54-2, Edificio Sarmiento: Convento e acaroados. Museo e Arquivo Provincial.

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 19/11/04
 • DOG: Nº 40 - 28/2/05
 • BOP: Nº 44 - 4/3/05

4ª MOD. PUNT. CAT. EDIFICACIÓNS-ELEMENTOS A CONSERVAR: Elemento nº 87, Local Social Recreativo de Lérez, sito na Rúa Leandro del Río, nº 12.

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 19/11/04
 • DOG: Nº 151 - 8/8/05
 • BOP: Nº - 21/9/05

5ª MOD. PUNT. CAT. EDIFICACIÓNS-ELEMENTOS A CONSERVAR: Ficha nº 60, Pazo de Gandarón, Parroquia de Salcedo.

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 24/6/05
 • DOG: Nº 157 - 17/8/05
 • BOP: Nº 190 - 3/10/05

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA E PLAN PARCIAL DO SOLO A-1.1.-O BAO

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 26/9/96
 • BOP: Nº 222 - 15/11/96

1ª MODIFICACIÓN PUNTUAL PLAN PARCIAL DO SOLO A-1.1.-O BAO

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 29/4/99
 • DOG: Nº 138 - 20/7/99
 • BOP: Nº 122 - 29/6/99

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA E PLAN PARCIAL DO SOLO A-3-O CAMPIÑO

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 25/6/92
 • BOP: 9/9/92

1ª MODIFICACIÓN PLAN PARCIAL DO SOLO A-3-O CAMPIÑO

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 28/9/95
 • BOP: Nº 242 - 20/12/95

2ª MODIFICACIÓN PLAN PARCIAL DO SOLO A-3-O CAMPIÑO

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 2/2/02
 • DOG: Nº 111 - 11/6/02
 • BOP: Nº - 12/3/02

PLAN PARCIAL DO SECTOR B-2-A PARDA

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 23/9/05
 • DOG: Nº 221 - 17/11/05
 • BOP: Nº 230 - 30/11/05

PLAN PARCIAL DO SOLO B-3. CAMPOLONGO

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 20/05/05
 • DOG: Nº 139- 20/07/05
 • BOP: Nº 134- 13/07/05

PLAN PARCIAL DO SOLO B-4-FONTE SANTA (PAU aprobado por Orde COTOP 13/5/93)

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 24/6/93
 • DOG: 6/4/95
 • BOP: Nº22 - 2/2/94

PLAN PARCIAL DO SOLO B-10-A CORVA/SAN BRAIS

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 30/10/99
 • DOG: Nº 42 - 1/3/00
 • BOP: Nº 247 - 28/12/99

PLAN PARCIAL DO SOLO C-1-SAN BRAIS (PAU aprobado por Orde COTOP 13/5/93)

 • ACORDO PLENARIO
 • DATA: 23/2/95
 • DOG: 6/4/95
 • BOP: Nº 85 - 4/5/95

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN, REFORMA INTERIOR E CONSERVACIÓN ARTÍSTICA DO C.H-A

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 27/2/03
 • DOG: Nº 99 - 23/5/03
 • BOP: Nº 105 - 3/6/03

CORR. ERROS PEPRICA PROTECCIÓN PREDIO Nº 7 RÚA DONA TAREIXA ESQUINA AVDA. SANTA MARÍA

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 19/12/03
 • DOG: Nº 62 - 30/3/04

1ª MOD PUNTUAL DO CATÁLOGO DO PEPRICA NA FICHA 5-54-2 “EDIFICIO SARMIENTO: CONVENTO E ADOSADOS, MUSEO E ARQUIVO.

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 19/11/04
 • BOP: Nº 44 - 4/3/05

2ª MOD PUNTUAL DO PEPRICA EN DIVERSOS ELEMENTOS.

 •     APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 •     DATA: 20/10/06
 •     BOP:Nº100-24/05/07

EXECUCIÓN DA SENTENZA DITADA O 02/07/2009 POLA SECCIÓN 2ª DA SALA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DO TSXG NO PROCEDEMENTO ORDINARIO 0004090/2007, DE APROBACIÓN DEFINITIVA DA 2ª MOD PUNTUAL DO PEPRICA RESPECTO DO ELEMENTO Z4-C52-16, QUE ATINXE AO PREDIO E EDIFICIO SITO NA RÚA MICHELENA Nº 24:

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 18/11/2013
 • DOG: 24/12/2013
 • BOP: 15/01/2014

3ª MOD PUNTUAL DO PEPRICA PARA MUSEIZACION DE RESTOS ARQUEOLOXICOS ACHADOS NAS PRAZAS DO PEIRAO E VALENTIN GARCIA ESCUDERO E RUAS MESTRE MATEO E SANTA MARIA

 •     APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO   
 •     DATA:22/10/10
 •     BOP:Nº 7-12/01/11

PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN DA ZONA DEGRADADA POLAS TRASEIRAS DOS EDIFICIOS DO RUEIRO DOS EDIFICIOS DO RUEIRO 135 FRONTE AO SANTUARIO DA VIRXE PEREGINA.

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO

 • DATA: 23/07/10

 • DOG: Nº 178-15/09/10

 • B.O.P: Nº 199-15/10/10

PERI DA UA 1-CAMIÑO DA TORRE, RÚA FRANCISCO ASOREY E AVENIDA DE COMPOSTELA

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 26/8/05
 • DOG: Nº 221 - 17/11/05
 • BOP: Nº 235 - 9/12/05

PERI DA UA 2-RÚAS JUAN BAUTISTA ANDRADE, LUIS OTERO E AVDA. COMPOSTELA

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 25/3/00
 • DOG: Nº 71 - 11/4/00
 • BOP: Nº 70 - 10/4/00

PERI DA UA 10-RÚAS ERNESTO CABALLERO, RAMÓN CABANILLAS E AMOR RUIBAL

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 26/4/01
 • DOG: Nº 195 - 8/10/01
 • BOP: Nº 145 - 30/7/01

PERI DA UA 11-RÚAS A ESTRADA E SAN AMARO

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 27/2/03
 • DOG: Nº 150 - 5/8/03
 • BOP: Nº 95 - 20/5/03

PERI DA UA 12-SAN AMARO

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 28/12/00
 • DOG: Nº 39 - 23/2/01
 • BOP: Nº 37 - 21/2/01

PERI DA UA 13-PEDRA DO LAGARTO

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 29/3/03
 • DOG: Nº 136 - 15/7/03
 • BOP: Nº 153 - 10/8/04

PERI DA UA 14-A PARDA

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 29/9/04
 • DOG: Nº 225 - 22/11/94
 • BOP: Nº 298 - 28/10/94

PERI DA UA 15-RUA PINTOR LAXEIRO, PROL. SIST. XERAL UA 14 E RÚA DOS MONTES

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 21/5/04
 • DOG: Nº 182 - 17/9/04
 • BOP: Nº 211 - 2/11/04

PERI DA UA 18-AVDA. EDUARDO PONDAL, RÚA JOAQUÍN COSTA, 12 DE NOVEMBRO E PROF. FIGUEIRA VALVERDE

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 23/4/04
 • DOG: Nº 128 - 5/7/04
 • BOP: Nº 138 - 20/7/04
 • Corr. Err. Nº 147 - 2/8/04

PERI DA UA 19-CAMPUS UNIVERSITARIO

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 29/4/93
 • DOG: Nº 138 - 20/7/99
 • BOP: Nº 118 - 23/6/93

PERI UA 24 DO PXOU DE PONTEVEDRA, ENTRE AS RÚAS FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE E CONDE DE BUGALLAL PROMOVIDO POLO CONCELLO DE PONTEVEDRA

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 20/01/11
 • DOG: Nº 45-07/03/11
 • BOP: Nº 29-28/03/11

PERI DA UA 27-RÚAS DO GORGULLÓN E PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 31/3/01
 • DOG: Nº 165 - 28/8/02
 • BOP: Nº 128 - 5/7/02

MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PERI DA UA 27-RÚAS DO GORGULLÓN E PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 22/7/05
 • DOG: Nº 183 - 22/9/05
 • BOP: Nº 186 - 27/9/05

PERI DA UA 34-ESQUINA RÚAS DOUTOR LOUREIRO CRESPO-AVENIDA JOSÉ MALVAR FIGUEROA

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 17/9/04
 • DOG: Nº 23 - 3/2/05
 • BOP: Nº 55 - 21/3/05

PLAN ESPECIAL DO PORTO DE MARÍN-PONTEVEDRA

 • APROBACIÓN: RESOLUCIÓN CTOPV
 • DATA: 3/10/00
 • DOG: Nº 221 - 15/11/00
 • BOP: Nº 217 - 13/11/00

1ª MODIFICACIÓN DO PLAN ESPECIAL DO PORTO DE MARÍN-PONTEVEDRA

 • APROBACIÓN: RESOLUCIÓN CTOPV
 • DATA: 15/2/05
 • DOG: Nº 31 - 15/2/05
 • BOP: Nº 40 - 28/2/05

APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR PARA O DESENVOLVEMENTO URBANÍSTICO DO POLÍGONO DELIMITADO EN SOLO URBANO NON CONSOLIDADO DO PXOU EN CAMPOLONGO (RÚAS ALFONSO X O SABIO, PINTOR RAFAEL ALONSO/FERNANDO II, PINTOR VIRXILIO BLANCO, RÚA DAS PERLIÑAS E CAMIÑO DAS ABILLEIRAS), FORMULADO MEDIANTE INICIATIVA PARTICULAR POR "PROMOCIONES PELETE, SL " E OUTROS, 

 • ACORDO: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 22/11/2012
 • DOG: Nº  22-31/01/2013
 • BOP: Nº 38-22/02/2013

APROBACIÓN DEFINITIVA DO ESTUDO DE DETALLE REFORMADO PARA REAXUSTAR ALIÑACIÓNS CORRESPONDENTES A PARCELAS SITUADAS NO EIDO DO PERI DE ESTRIBELA ENTRE A AVENIDA DE AVELINO MONTERO RIOS Nº 28 E AVENIDA DO MARQUÉS DE VALTERRA Nº1 PROMOVIDO POR D. FIDEL ABAD MOSQUERA.

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO

 • DATA: 22/10/10
 • DOG: Nº 231-01/12/10
 • B.O.P: Nº 225-23/11/10

APROBACIÓN DEFINITIVA DO ESTUDO DE DETALLE PARA REAXUSTAR ALIÑACIÓNS E ORDENAR VOLUMES EDIFICABLES NA PARCELA A-38, SITA NO PARQUE EMPRESARIAL DO CAMPIÑO, RÚAS DO OUTEIRO REDONDO E RÚA DO CHAN DA PARAFITA PROMOVIDO POR ALUDEC INYECCIÓN SA

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 18/07/11
 • BOP: 12/08/11
 • DOG: 29/08/11

APROBACIÓN DEFINITIVA DO EXPTE. EXPROPIACION FORZOSA DA U.A. Nº 13 DO PXOU POR TAXACIÓN CONXUNTA

 • ACORDO XUNTA GOBERNO LOCAL
 • DATA: 13/6/05
 • DOG: Nº 125 - 30/6/05
 • BOP: Nº .............

 

DECRETO 202/2011, DE 13 DE OUTUBRO,  POLO QUE SE DECLARA BEN DE INTERESE CULTURAL, COA CATEGORÍA DE MONUMENTO, O SANTUARIO DA NOSA SEÑORA DO REFUXIO, A DIVINA PEREGRINA

 • DECRETO 202/2011, DE 13 DE OUTUBRO, DA DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 • DOG: Nº 207-28/10/11
 • BOE:Nº 296-09/12/11

Enlaces BOE, DOG e BOP:
http://boe.es
http://xunta.es/diario-oficial-galicia
http://bop.depontevedra.es/

 

  O máis buscado
  Navegador

  O Concello

  Pontevédrate

  Áreas

  Pontevedra participa!

  E máis

  Hoxe é 28.03.2017 | contacto@pontevedra.eu | Páxina editada o 12.05.2011 polo Concello de Pontevedra.