Pontevédrate...

A Casa da Luz, na praza da Verdura, chámase así porque no século XIX había unha fábrica de electricidade

Modificacións en curso do PXOU actual

CATÁLOGO DE EDIFICACIÓNS-ELEMENTOS A CONSERVAR: CIDADE E RURAL

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 28/4/94 (Diario Pontevedra 30/4/94)
 • DOG: Nº 98 - 24/5/94
 • BOP: Nº 89 - 10/5/94 e Nº 108 - 7/6/94

1ª MOD. PUNT. CAT. EDIFICACIÓNS-ELEMENTOS A CONSERVAR: Colexio Placeres, Acueducto Rañadoiro e baixo cubertas

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 28/4/94
 • DOG: Nº 214 - 5/11/97
 • BOP: Nº 203 - 21/10/97

2ª MOD. PUNT. CAT. EDIFICACIÓNS-ELEMENTOS A CONSERVAR: Rúa Xeneral Martitegui, nº 4

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 20/2/04
 • DOG: Nº 89 - 10/5/04
 • BOP: Nº 104 - 2/6/04

3ª MOD. PUNT. CAT. EDIFICACIÓNS-ELEMENTOS A CONSERVAR: Ficha 5-54-2, Edificio Sarmiento: Convento e acaroados. Museo e Arquivo Provincial.

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 19/11/04
 • DOG: Nº 40 - 28/2/05
 • BOP: Nº 44 - 4/3/05

4ª MOD. PUNT. CAT. EDIFICACIÓNS-ELEMENTOS A CONSERVAR: Elemento nº 87, Local Social Recreativo de Lérez, sito na Rúa Leandro del Río, nº 12.

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 19/11/04
 • DOG: Nº 151 - 8/8/05
 • BOP: Nº - 21/9/05

5ª MOD. PUNT. CAT. EDIFICACIÓNS-ELEMENTOS A CONSERVAR: Ficha nº 60, Pazo de Gandarón, Parroquia de Salcedo.

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 24/6/05
 • DOG: Nº 157 - 17/8/05
 • BOP: Nº 190 - 3/10/05

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA E PLAN PARCIAL DO SOLO A-1.1.-O BAO

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 26/9/96
 • BOP: Nº 222 - 15/11/96

1ª MODIFICACIÓN PUNTUAL PLAN PARCIAL DO SOLO A-1.1.-O BAO

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 29/4/99
 • DOG: Nº 138 - 20/7/99
 • BOP: Nº 122 - 29/6/99

PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA E PLAN PARCIAL DO SOLO A-3-O CAMPIÑO

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 25/6/92
 • BOP: 9/9/92

1ª MODIFICACIÓN PLAN PARCIAL DO SOLO A-3-O CAMPIÑO

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 28/9/95
 • BOP: Nº 242 - 20/12/95

2ª MODIFICACIÓN PLAN PARCIAL DO SOLO A-3-O CAMPIÑO

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 2/2/02
 • DOG: Nº 111 - 11/6/02
 • BOP: Nº - 12/3/02

PLAN PARCIAL DO SECTOR B-2-A PARDA

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 23/9/05
 • DOG: Nº 221 - 17/11/05
 • BOP: Nº 230 - 30/11/05

PLAN PARCIAL DO SOLO B-3. CAMPOLONGO

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 20/05/05
 • DOG: Nº 139- 20/07/05
 • BOP: Nº 134- 13/07/05

PLAN PARCIAL DO SOLO B-4-FONTE SANTA (PAU aprobado por Orde COTOP 13/5/93)

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 24/6/93
 • DOG: 6/4/95
 • BOP: Nº22 - 2/2/94

PLAN PARCIAL DO SOLO B-10-A CORVA/SAN BRAIS

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 30/10/99
 • DOG: Nº 42 - 1/3/00
 • BOP: Nº 247 - 28/12/99

PLAN PARCIAL DO SOLO C-1-SAN BRAIS (PAU aprobado por Orde COTOP 13/5/93)

 • ACORDO PLENARIO
 • DATA: 23/2/95
 • DOG: 6/4/95
 • BOP: Nº 85 - 4/5/95

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN, REFORMA INTERIOR E CONSERVACIÓN ARTÍSTICA DO C.H-A

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 27/2/03
 • DOG: Nº 99 - 23/5/03
 • BOP: Nº 105 - 3/6/03

CORR. ERROS PEPRICA PROTECCIÓN PREDIO Nº 7 RÚA DONA TAREIXA ESQUINA AVDA. SANTA MARÍA

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 19/12/03
 • DOG: Nº 62 - 30/3/04

1ª MOD PUNTUAL DO CATÁLOGO DO PEPRICA NA FICHA 5-54-2 “EDIFICIO SARMIENTO: CONVENTO E ADOSADOS, MUSEO E ARQUIVO.

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 19/11/04
 • BOP: Nº 44 - 4/3/05

2ª MOD PUNTUAL DO PEPRICA EN DIVERSOS ELEMENTOS.

 •     APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 •     DATA: 20/10/06
 •     BOP:Nº100-24/05/07

EXECUCIÓN DA SENTENZA DITADA O 02/07/2009 POLA SECCIÓN 2ª DA SALA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DO TSXG NO PROCEDEMENTO ORDINARIO 0004090/2007, DE APROBACIÓN DEFINITIVA DA 2ª MOD PUNTUAL DO PEPRICA RESPECTO DO ELEMENTO Z4-C52-16, QUE ATINXE AO PREDIO E EDIFICIO SITO NA RÚA MICHELENA Nº 24:

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 18/11/2013
 • DOG: 24/12/2013
 • BOP: 15/01/2014

3ª MOD PUNTUAL DO PEPRICA PARA MUSEIZACION DE RESTOS ARQUEOLOXICOS ACHADOS NAS PRAZAS DO PEIRAO E VALENTIN GARCIA ESCUDERO E RUAS MESTRE MATEO E SANTA MARIA

 •     APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO   
 •     DATA:22/10/10
 •     BOP:Nº 7-12/01/11

PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN DA ZONA DEGRADADA POLAS TRASEIRAS DOS EDIFICIOS DO RUEIRO DOS EDIFICIOS DO RUEIRO 135 FRONTE AO SANTUARIO DA VIRXE PEREGINA.

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO

 • DATA: 23/07/10

 • DOG: Nº 178-15/09/10

 • B.O.P: Nº 199-15/10/10

PERI DA UA 1-CAMIÑO DA TORRE, RÚA FRANCISCO ASOREY E AVENIDA DE COMPOSTELA

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 26/8/05
 • DOG: Nº 221 - 17/11/05
 • BOP: Nº 235 - 9/12/05

PERI DA UA 2-RÚAS JUAN BAUTISTA ANDRADE, LUIS OTERO E AVDA. COMPOSTELA

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 25/3/00
 • DOG: Nº 71 - 11/4/00
 • BOP: Nº 70 - 10/4/00

PERI DA UA 10-RÚAS ERNESTO CABALLERO, RAMÓN CABANILLAS E AMOR RUIBAL

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 26/4/01
 • DOG: Nº 195 - 8/10/01
 • BOP: Nº 145 - 30/7/01

PERI DA UA 11-RÚAS A ESTRADA E SAN AMARO

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 27/2/03
 • DOG: Nº 150 - 5/8/03
 • BOP: Nº 95 - 20/5/03

PERI DA UA 12-SAN AMARO

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 28/12/00
 • DOG: Nº 39 - 23/2/01
 • BOP: Nº 37 - 21/2/01

PERI DA UA 13-PEDRA DO LAGARTO

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 29/3/03
 • DOG: Nº 136 - 15/7/03
 • BOP: Nº 153 - 10/8/04

PERI DA UA 14-A PARDA

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 29/9/04
 • DOG: Nº 225 - 22/11/94
 • BOP: Nº 298 - 28/10/94

PERI DA UA 15-RUA PINTOR LAXEIRO, PROL. SIST. XERAL UA 14 E RÚA DOS MONTES

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 21/5/04
 • DOG: Nº 182 - 17/9/04
 • BOP: Nº 211 - 2/11/04

PERI DA UA 18-AVDA. EDUARDO PONDAL, RÚA JOAQUÍN COSTA, 12 DE NOVEMBRO E PROF. FIGUEIRA VALVERDE

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 23/4/04
 • DOG: Nº 128 - 5/7/04
 • BOP: Nº 138 - 20/7/04
 • Corr. Err. Nº 147 - 2/8/04

PERI DA UA 19-CAMPUS UNIVERSITARIO

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 29/4/93
 • DOG: Nº 138 - 20/7/99
 • BOP: Nº 118 - 23/6/93

PERI UA 24 DO PXOU DE PONTEVEDRA, ENTRE AS RÚAS FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE E CONDE DE BUGALLAL PROMOVIDO POLO CONCELLO DE PONTEVEDRA

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 20/01/11
 • DOG: Nº 45-07/03/11
 • BOP: Nº 29-28/03/11

PERI DA UA 27-RÚAS DO GORGULLÓN E PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 31/3/01
 • DOG: Nº 165 - 28/8/02
 • BOP: Nº 128 - 5/7/02

MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PERI DA UA 27-RÚAS DO GORGULLÓN E PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 22/7/05
 • DOG: Nº 183 - 22/9/05
 • BOP: Nº 186 - 27/9/05

PERI DA UA 34-ESQUINA RÚAS DOUTOR LOUREIRO CRESPO-AVENIDA JOSÉ MALVAR FIGUEROA

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 17/9/04
 • DOG: Nº 23 - 3/2/05
 • BOP: Nº 55 - 21/3/05

PLAN ESPECIAL DO PORTO DE MARÍN-PONTEVEDRA

 • APROBACIÓN: RESOLUCIÓN CTOPV
 • DATA: 3/10/00
 • DOG: Nº 221 - 15/11/00
 • BOP: Nº 217 - 13/11/00

1ª MODIFICACIÓN DO PLAN ESPECIAL DO PORTO DE MARÍN-PONTEVEDRA

 • APROBACIÓN: RESOLUCIÓN CTOPV
 • DATA: 15/2/05
 • DOG: Nº 31 - 15/2/05
 • BOP: Nº 40 - 28/2/05

APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR PARA O DESENVOLVEMENTO URBANÍSTICO DO POLÍGONO DELIMITADO EN SOLO URBANO NON CONSOLIDADO DO PXOU EN CAMPOLONGO (RÚAS ALFONSO X O SABIO, PINTOR RAFAEL ALONSO/FERNANDO II, PINTOR VIRXILIO BLANCO, RÚA DAS PERLIÑAS E CAMIÑO DAS ABILLEIRAS), FORMULADO MEDIANTE INICIATIVA PARTICULAR POR "PROMOCIONES PELETE, SL " E OUTROS, 

 • ACORDO: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 22/11/2012
 • DOG: Nº  22-31/01/2013
 • BOP: Nº 38-22/02/2013

APROBACIÓN DEFINITIVA DO ESTUDO DE DETALLE REFORMADO PARA REAXUSTAR ALIÑACIÓNS CORRESPONDENTES A PARCELAS SITUADAS NO EIDO DO PERI DE ESTRIBELA ENTRE A AVENIDA DE AVELINO MONTERO RIOS Nº 28 E AVENIDA DO MARQUÉS DE VALTERRA Nº1 PROMOVIDO POR D. FIDEL ABAD MOSQUERA.

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO

 • DATA: 22/10/10
 • DOG: Nº 231-01/12/10
 • B.O.P: Nº 225-23/11/10

APROBACIÓN DEFINITIVA DO ESTUDO DE DETALLE PARA REAXUSTAR ALIÑACIÓNS E ORDENAR VOLUMES EDIFICABLES NA PARCELA A-38, SITA NO PARQUE EMPRESARIAL DO CAMPIÑO, RÚAS DO OUTEIRO REDONDO E RÚA DO CHAN DA PARAFITA PROMOVIDO POR ALUDEC INYECCIÓN SA

 • APROBACIÓN: ACORDO PLENARIO
 • DATA: 18/07/11
 • BOP: 12/08/11
 • DOG: 29/08/11

APROBACIÓN DEFINITIVA DO EXPTE. EXPROPIACION FORZOSA DA U.A. Nº 13 DO PXOU POR TAXACIÓN CONXUNTA

 • ACORDO XUNTA GOBERNO LOCAL
 • DATA: 13/6/05
 • DOG: Nº 125 - 30/6/05
 • BOP: Nº .............

 

DECRETO 202/2011, DE 13 DE OUTUBRO,  POLO QUE SE DECLARA BEN DE INTERESE CULTURAL, COA CATEGORÍA DE MONUMENTO, O SANTUARIO DA NOSA SEÑORA DO REFUXIO, A DIVINA PEREGRINA

 • DECRETO 202/2011, DE 13 DE OUTUBRO, DA DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 • DOG: Nº 207-28/10/11
 • BOE:Nº 296-09/12/11

Enlaces BOE, DOG e BOP:
http://boe.es
http://xunta.es/diario-oficial-galicia
http://bop.depontevedra.es/

 

  O máis buscado
  Navegador

  O Concello

  Pontevédrate

  Áreas

  Pontevedra participa!

  E máis

  Hoxe é 26.08.2019 | contacto@pontevedra.eu | Páxina editada o 12.05.2011 polo Concello de Pontevedra.