Pontevédrate...

Teatro Principal e Liceo Casino edificáronse no solar de San Bartolomé O Vello, destruída en 1842

Modificacións realizadas no PXOU actual

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA

 • APROBACIÓN :ORDE COTOP
 • DATA: 18/12/89
 • DOG Nº 9 12/1/90
 • BOP: Nº 27 2/2/90

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA

 • APROBACIÓN :DACIÓN CONTA ACORDO PLENARIO
 • DATA: 19/1/90
 • DOG


ESTIMACIÓN RECURSO SNU
INTERPOSICIÓN PLENO 22/2/90

 • APROBACIÓN: RESOLUCIÓN COTOP
 • DATA: 16/6/94
 • DOG:Nº 157 - 16/8/94
 • BOP: Nº 165 - 29/8/94

INTERPRETACIÓN PXOU

 • APROBACIÓN :RESOLUCIÓN ALCALDÍA
 • DATA: 2/1/90

INTERPRETACIÓN PXOU CASETÓNS

 • APROBACIÓN :PLENO DA CORPORACIÓN
 • DATA: 28/8/99

LIÑAS EDIFICACIÓN A-9 CC-550 e N-558 (50 m)
INTERPOSICIÓN PLENO 26/4/90 e 16/9/90

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 30/1/92
 • DOG:
 • BOP: Nº 36 - 21/2/92

OUTORGAMENTO LICENCIAS ZRE VIV. UNIFAMILIAR

 • APROBACIÓN :RESOLUCIÓN ALCALDÍA
 • DATA: 17/2/97 DIARIO 23-2-97
 • DOG: Nº69 -11/4/97
 • BOP: Nº 52 - 17/3/97

CONSIDERACIÓN COMO SNUC DE PREDIOS INFERIORES Á UMC

 • APROBACIÓN :RESOLUCIÓN ALCALDÍA
 • DATA: 14/11/00 DIARIO 17-1-01
 • DOG: Nº 31 - 13/2/01

APROBACIÓN DA PROPOSTA RECLASIFICACIÓN SOLO RÚSTICO ORDINARIO EN URBANIZABLE INDUSTRIALPARA PROPOSTAS MOD PXOU
 

 • APROBACIÓN :ACORDO COMISIÓN DE GOBERNO
 • DATA: 7/4/03
 • BOP:Nº 101 - 28/5/03

1ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: NORMATIVA

 • APROBACIÓN :ORDE COTOP
 • DATA: 26/9/91
 • DOG: Nº 216 - 7/11/91
 • BOP: 2/12/91

2ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: EDIFICIO AUDIENCIA

 • APROBACIÓN :SEN EFECTO POR MOD. Nº 6º

3ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: SIEP-A PARDA

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 24/11/95
 • DOG: Nº 5 - 8/1/96
 • BOP: Nº 241 - 19/12/95

4ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: RENFE -FERROCARRIL

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 24/5/96
 • DOG: Nº 126 - 27/6/96
 • BOP: Nº 118 - 19/6/96

5ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: UA 6-SANTA CLARA

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 30/5/96
 • DOG: Nº 144 - 23/7/96
 • BOP: Nº 171 - 4/9/96

6ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: APARCAMENTO AUDIENCIA

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 24/7/96
 • DOG: Nº 189 - 30/9/96
 • BOP: Nº

7ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: UA 22-ROSALÍA DE CASTRO

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 14/4/97
 • DOG: Nº 101 - 28/5/97
 • BOP: Nº 92 - 15/5/97

8ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: I3C MONTE PORREIRO-IGREXA

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 25/9/97
 • DOG: Nº 210 - 30/10/97
 • BOP: Nº 199 - 15/10/97

9ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: ALIÑACIÓNS RÚA GORGULLÓN

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 30/10/97
 • DOG: Nº 235 - 4/12/97
 • BOP: Nº 223 - 18/11/97

10ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: CONVENIO MONTE PORREIRO

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 28/5/98
 • DOG: Nº 148 - 3/8/98
 • BOP: Nº 137 - 20/7/98

11ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: CONVENIO RUEIRO Nº 168

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 27/11/99
 • DOG: Nº 42 - 1/3/00
 • BOP: Nº 248 - 29/12/99

12ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: EDIFICABILIDADE DAS UU.AA. POR PERIS

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 27/5/00
 • DOG: Nº 171 - 4/9/00
 • BOP: Nº 248 - 29/7/00
 • Corr. Erros Nº17 - 24/1/01

13ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: POLÍGONO B-2 A PARDA

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 24/11/01
 • DOG: Nº 54 - 15/3/02
 • BOP: Nº 20 - 29/1/02

14ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: POLÍGONO B-1 VALDECORBOS

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 23/2/02
 • DOG: Nº 138 - 18/7/02
 • BOP: Nº 78 - 24/4/02

15ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: RECUALIFICACIÓN FINCA SINGULAR SANTA MARGARIDA

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 9/5/02
 • DOG: Nº 160 - 21/8/02
 • BOP: Nº 122 - 27/6/02

16ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: RUEIROS 208 E 209 RÚA SALVADOR MORENO

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 9/5/02
 • DOG: Nº 160 - 21/8/02
 • BOP: Nº 118 - 21/6/02

17ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: U.A. 16 CUARTEL CAMPO LONGO

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 28/9/02
 • DOG: Nº 214 - 6/11/02
 • BOP: Nº 198 - 15/10/02

18ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: DIVERSOS ARTIGOS DA SÚA NORMATIVA

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 29/3/03
 • DOG: Nº 154 - 11/8/03
 • BOP: Nº 190 - 2/10/03

19ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: RECUALIFICACIÓN PARCELA MUNICIPAL COMO EQUIPAMENTO SOCIO-ASISTENCIAL NA PARDA-RENFE

 • APROBACIÓN :ORDE CPTOPV
 • DATA: 5/10/04
 • DOG: Nº 221 - 12/11/04
 • BOP: Nº 248 - 28/12/04

20ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: ART. 217 FRONTE DE FACHADA AO LÉREZ E INCIDENCIA NOS CUARTEIRÓNS 98, 102, 107, 108, 111 E 112

 • APROBACIÓN :ORDE CPTOPV
 • DATA: 5/10/04
 • DOG: Nº 221 - 12/11/04
 • BOP: Nº 240 - 15/12/04


21ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: NO RUEIRO 6 PARA CREACIÓN DUNHA RÚA ENTRE AS DO REVERENDO DEL RÍO CARNOTA E CAMIÑO DA TORRE.

 • APROBACIÓN :ORDE CPTOPT
 • DATA: 27/9/05
 • DOG: Nº 225 - 23/11/05
 • BOP: Nº 240 - 16/12/05

22ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: NO ÁMBITO DA UA Nº 14.1-A PARDA.

 • APROBACIÓN :ORDE CPTOPT
 • DATA: 28/12/05
 • DOG: Nº ........
 • BOP: Nº 141 - 24/7/06

23ª MODIFICACIÓN PUNTUAL :  NO ÁMBITO DA PARCELA DA ONCE ENTRE AS RÚAS LUIS BRAILLE, SANTA LUCÍA E CAMIÑO DAS ABILLEIRAS.

 • APROBACIÓN: ORDE CMATI
 • DATA: 16/02/2010
 • DOG: Nº 41 - 02/03/2010
 • BOP:  Nº 60 - 30/03/2010
CORRECCIÓN ERROS RÚA FAUSTINO SANTALICES

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 27/10/01
 • DOG:
 • BOP: Nº 4 - 7/1/0224 MODIFICACION PUNTUAL no ámbito da antiga UA-7 (TAFISA) para remodelación de zonas verdes e equipamentos.
 

 • Aprobación: Orde da CMATI.
 • Data: 25/10/2010.
 • DOGA: núm 214-8/11/10
 • BOP: núm 235-9/12/10

Ligazóns de interese :  

      D.O.G
      B.O.P pontevedra
      Información úrbanistica de Galicia

 

  O máis buscado
  Navegador

  O Concello

  Pontevédrate

  Áreas

  Pontevedra participa!

  E máis

  Hoxe é 20.08.2019 | contacto@pontevedra.eu | Páxina editada o 12.05.2011 polo Concello de Pontevedra.