Pontevédrate...

O río dos Fontáns, que ven de Santo André de Xeve, chega ao Lérez entre muíños, formando unha pequena pero agradábel praia fluvial natural

Modificacións realizadas no PXOU actual

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA

 • APROBACIÓN :ORDE COTOP
 • DATA: 18/12/89
 • DOG Nº 9 12/1/90
 • BOP: Nº 27 2/2/90

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA

 • APROBACIÓN :DACIÓN CONTA ACORDO PLENARIO
 • DATA: 19/1/90
 • DOG


ESTIMACIÓN RECURSO SNU
INTERPOSICIÓN PLENO 22/2/90

 • APROBACIÓN: RESOLUCIÓN COTOP
 • DATA: 16/6/94
 • DOG:Nº 157 - 16/8/94
 • BOP: Nº 165 - 29/8/94

INTERPRETACIÓN PXOU

 • APROBACIÓN :RESOLUCIÓN ALCALDÍA
 • DATA: 2/1/90

INTERPRETACIÓN PXOU CASETÓNS

 • APROBACIÓN :PLENO DA CORPORACIÓN
 • DATA: 28/8/99

LIÑAS EDIFICACIÓN A-9 CC-550 e N-558 (50 m)
INTERPOSICIÓN PLENO 26/4/90 e 16/9/90

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 30/1/92
 • DOG:
 • BOP: Nº 36 - 21/2/92

OUTORGAMENTO LICENCIAS ZRE VIV. UNIFAMILIAR

 • APROBACIÓN :RESOLUCIÓN ALCALDÍA
 • DATA: 17/2/97 DIARIO 23-2-97
 • DOG: Nº69 -11/4/97
 • BOP: Nº 52 - 17/3/97

CONSIDERACIÓN COMO SNUC DE PREDIOS INFERIORES Á UMC

 • APROBACIÓN :RESOLUCIÓN ALCALDÍA
 • DATA: 14/11/00 DIARIO 17-1-01
 • DOG: Nº 31 - 13/2/01

APROBACIÓN DA PROPOSTA RECLASIFICACIÓN SOLO RÚSTICO ORDINARIO EN URBANIZABLE INDUSTRIALPARA PROPOSTAS MOD PXOU
 

 • APROBACIÓN :ACORDO COMISIÓN DE GOBERNO
 • DATA: 7/4/03
 • BOP:Nº 101 - 28/5/03

1ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: NORMATIVA

 • APROBACIÓN :ORDE COTOP
 • DATA: 26/9/91
 • DOG: Nº 216 - 7/11/91
 • BOP: 2/12/91

2ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: EDIFICIO AUDIENCIA

 • APROBACIÓN :SEN EFECTO POR MOD. Nº 6º

3ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: SIEP-A PARDA

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 24/11/95
 • DOG: Nº 5 - 8/1/96
 • BOP: Nº 241 - 19/12/95

4ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: RENFE -FERROCARRIL

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 24/5/96
 • DOG: Nº 126 - 27/6/96
 • BOP: Nº 118 - 19/6/96

5ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: UA 6-SANTA CLARA

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 30/5/96
 • DOG: Nº 144 - 23/7/96
 • BOP: Nº 171 - 4/9/96

6ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: APARCAMENTO AUDIENCIA

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 24/7/96
 • DOG: Nº 189 - 30/9/96
 • BOP: Nº

7ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: UA 22-ROSALÍA DE CASTRO

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 14/4/97
 • DOG: Nº 101 - 28/5/97
 • BOP: Nº 92 - 15/5/97

8ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: I3C MONTE PORREIRO-IGREXA

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 25/9/97
 • DOG: Nº 210 - 30/10/97
 • BOP: Nº 199 - 15/10/97

9ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: ALIÑACIÓNS RÚA GORGULLÓN

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 30/10/97
 • DOG: Nº 235 - 4/12/97
 • BOP: Nº 223 - 18/11/97

10ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: CONVENIO MONTE PORREIRO

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 28/5/98
 • DOG: Nº 148 - 3/8/98
 • BOP: Nº 137 - 20/7/98

11ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: CONVENIO RUEIRO Nº 168

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 27/11/99
 • DOG: Nº 42 - 1/3/00
 • BOP: Nº 248 - 29/12/99

12ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: EDIFICABILIDADE DAS UU.AA. POR PERIS

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 27/5/00
 • DOG: Nº 171 - 4/9/00
 • BOP: Nº 248 - 29/7/00
 • Corr. Erros Nº17 - 24/1/01

13ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: POLÍGONO B-2 A PARDA

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 24/11/01
 • DOG: Nº 54 - 15/3/02
 • BOP: Nº 20 - 29/1/02

14ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: POLÍGONO B-1 VALDECORBOS

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 23/2/02
 • DOG: Nº 138 - 18/7/02
 • BOP: Nº 78 - 24/4/02

15ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: RECUALIFICACIÓN FINCA SINGULAR SANTA MARGARIDA

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 9/5/02
 • DOG: Nº 160 - 21/8/02
 • BOP: Nº 122 - 27/6/02

16ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: RUEIROS 208 E 209 RÚA SALVADOR MORENO

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 9/5/02
 • DOG: Nº 160 - 21/8/02
 • BOP: Nº 118 - 21/6/02

17ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: U.A. 16 CUARTEL CAMPO LONGO

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 28/9/02
 • DOG: Nº 214 - 6/11/02
 • BOP: Nº 198 - 15/10/02

18ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: DIVERSOS ARTIGOS DA SÚA NORMATIVA

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 29/3/03
 • DOG: Nº 154 - 11/8/03
 • BOP: Nº 190 - 2/10/03

19ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: RECUALIFICACIÓN PARCELA MUNICIPAL COMO EQUIPAMENTO SOCIO-ASISTENCIAL NA PARDA-RENFE

 • APROBACIÓN :ORDE CPTOPV
 • DATA: 5/10/04
 • DOG: Nº 221 - 12/11/04
 • BOP: Nº 248 - 28/12/04

20ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: ART. 217 FRONTE DE FACHADA AO LÉREZ E INCIDENCIA NOS CUARTEIRÓNS 98, 102, 107, 108, 111 E 112

 • APROBACIÓN :ORDE CPTOPV
 • DATA: 5/10/04
 • DOG: Nº 221 - 12/11/04
 • BOP: Nº 240 - 15/12/04


21ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: NO RUEIRO 6 PARA CREACIÓN DUNHA RÚA ENTRE AS DO REVERENDO DEL RÍO CARNOTA E CAMIÑO DA TORRE.

 • APROBACIÓN :ORDE CPTOPT
 • DATA: 27/9/05
 • DOG: Nº 225 - 23/11/05
 • BOP: Nº 240 - 16/12/05

22ª MODIFICACIÓN PUNTUAL: NO ÁMBITO DA UA Nº 14.1-A PARDA.

 • APROBACIÓN :ORDE CPTOPT
 • DATA: 28/12/05
 • DOG: Nº ........
 • BOP: Nº 141 - 24/7/06

23ª MODIFICACIÓN PUNTUAL :  NO ÁMBITO DA PARCELA DA ONCE ENTRE AS RÚAS LUIS BRAILLE, SANTA LUCÍA E CAMIÑO DAS ABILLEIRAS.

 • APROBACIÓN: ORDE CMATI
 • DATA: 16/02/2010
 • DOG: Nº 41 - 02/03/2010
 • BOP:  Nº 60 - 30/03/2010
CORRECCIÓN ERROS RÚA FAUSTINO SANTALICES

 • APROBACIÓN :ACORDO PLENARIO
 • DATA: 27/10/01
 • DOG:
 • BOP: Nº 4 - 7/1/0224 MODIFICACION PUNTUAL no ámbito da antiga UA-7 (TAFISA) para remodelación de zonas verdes e equipamentos.
 

 • Aprobación: Orde da CMATI.
 • Data: 25/10/2010.
 • DOGA: núm 214-8/11/10
 • BOP: núm 235-9/12/10

Ligazóns de interese :  

      D.O.G
      B.O.P pontevedra
      Información úrbanistica de Galicia

 

  O máis buscado
  Navegador

  O Concello

  Pontevédrate

  Áreas

  Pontevedra participa!

  E máis

  Hoxe é 18.10.2017 | contacto@pontevedra.eu | Páxina editada o 12.05.2011 polo Concello de Pontevedra.