Pontevédrate...

A fonte da Ferraría foi construída no século XVI seguindo o modelo de chafariz portugués, por Domingos Fernández e Joao Lopes

Abastecemento de Auga Potábel

 

     
ADO Alta contrato Doméstico  
     
Descripción do contrato Usos domésticos en domicilios particulares: enténdese por tales, tódalas aplicacións que se dan ao auga para atender as necesidades da vida e hixiene privada, como son: a bebida, a preparación de alimentos e a limpeza persoal doméstica.
 
 
 
Documentación requerida DNI / CIF  
  Boletín Instalaciones Interiores de Auga (1ª contratación)  
  Xustificante de alta nos padróns municipais de Sumidoiros e Lixos
  Domiciliación bancaria (20 díxitos).  
Presupuesto tipo Venta contador auga Ø 13 mm 42,28 €
  Instalación contador e pezas requeridas 29,69 €
     
AIN Alta contrato industrial/comercial  
     
Descripción do contrato Enténdese por tales, os subministros prestados a cualquera clase de comercio ou industria, e actividades profesionais. As concesións para estos usos levarán comprendida implícitamente outra concesión para os domésticos propios do establecemento ou vivenda en que se exerza a industria ou comercio. O concesionario vendrá obrigado a independizar as instalacións, e colocar contadores independentes.
 
 
 
Documentación requerida DNI / CIF  
  Boletín Instalaciones Interiores de auga (1ª contratación)  
  Xustificante de alta nos padróns municipais de Sumidoiros e Lixos
  Licencia Municipal de Apertura  
  Domiciliación bancaria (20 díxitos).  
Presupuesto tipo Venta contador auga Ø 13 mm 42,28 €
  Instalación contador e pezas requeridas 29,69 €
     
AOB Alta contrato obra  
     
Descripción del contrato Enténdese por tales os subministros efectuados aos inmobles onde se realicen obras que teñan a consideración de maiores, permanecendo suxeito á tarifa sinalada en tanto non sexa obtida a correspondente licenza de primeira ocupación, apertura ou cambio de uso e sexa solicitado o referido cambio.
 
 
 
Documentación requerida DNI / CIF  
  Boletín Instalaciones Interiores de Auga (1ª contratación)  
  Xustificante de alta nos padróns municipais de Sumidoiros e Lixos
  Licencia Municipal de Obras  
  Domiciliación bancaria (20 dígitos).  
Presupuesto tipo Venta contador auga Ø 13 mm 42,28 €
  Instalación contador e pezas requeridas 29,69 €
     
CGEN Cambio de titularidad doméstico/industrial/obra.  
     
Documentación requerida DNI / CIF  
  Boletín Instalacións Interiores de Auga (1ª contratación)  
  Xustificante de alta nos padróns municipais de Sumidoiros e Lixos
  Licencia Municipal de Obras ó Apertura.  
  Domiciliación bancaria (20 dígitos).  


  O máis buscado
  Navegador

  O Concello

  Pontevédrate

  Áreas

  Pontevedra participa!

  E máis

  Hoxe é 20.09.2018 | contacto@pontevedra.eu | Páxina editada o 15.10.2009 polo Concello de Pontevedra.