Pontevédrate...

A Casa da Luz, na praza da Verdura, chámase así porque no século XIX había unha fábrica de electricidade

Abastecemento de Auga Potábel

 

     
ADO Alta contrato Doméstico  
     
Descripción do contrato Usos domésticos en domicilios particulares: enténdese por tales, tódalas aplicacións que se dan ao auga para atender as necesidades da vida e hixiene privada, como son: a bebida, a preparación de alimentos e a limpeza persoal doméstica.
 
 
 
Documentación requerida DNI / CIF  
  Boletín Instalaciones Interiores de Auga (1ª contratación)  
  Xustificante de alta nos padróns municipais de Sumidoiros e Lixos
  Domiciliación bancaria (20 díxitos).  
Presupuesto tipo Venta contador auga Ø 13 mm 42,28 €
  Instalación contador e pezas requeridas 29,69 €
     
AIN Alta contrato industrial/comercial  
     
Descripción do contrato Enténdese por tales, os subministros prestados a cualquera clase de comercio ou industria, e actividades profesionais. As concesións para estos usos levarán comprendida implícitamente outra concesión para os domésticos propios do establecemento ou vivenda en que se exerza a industria ou comercio. O concesionario vendrá obrigado a independizar as instalacións, e colocar contadores independentes.
 
 
 
Documentación requerida DNI / CIF  
  Boletín Instalaciones Interiores de auga (1ª contratación)  
  Xustificante de alta nos padróns municipais de Sumidoiros e Lixos
  Licencia Municipal de Apertura  
  Domiciliación bancaria (20 díxitos).  
Presupuesto tipo Venta contador auga Ø 13 mm 42,28 €
  Instalación contador e pezas requeridas 29,69 €
     
AOB Alta contrato obra  
     
Descripción del contrato Enténdese por tales os subministros efectuados aos inmobles onde se realicen obras que teñan a consideración de maiores, permanecendo suxeito á tarifa sinalada en tanto non sexa obtida a correspondente licenza de primeira ocupación, apertura ou cambio de uso e sexa solicitado o referido cambio.
 
 
 
Documentación requerida DNI / CIF  
  Boletín Instalaciones Interiores de Auga (1ª contratación)  
  Xustificante de alta nos padróns municipais de Sumidoiros e Lixos
  Licencia Municipal de Obras  
  Domiciliación bancaria (20 dígitos).  
Presupuesto tipo Venta contador auga Ø 13 mm 42,28 €
  Instalación contador e pezas requeridas 29,69 €
     
CGEN Cambio de titularidad doméstico/industrial/obra.  
     
Documentación requerida DNI / CIF  
  Boletín Instalacións Interiores de Auga (1ª contratación)  
  Xustificante de alta nos padróns municipais de Sumidoiros e Lixos
  Licencia Municipal de Obras ó Apertura.  
  Domiciliación bancaria (20 dígitos).  


  O máis buscado
  Navegador

  O Concello

  Pontevédrate

  Áreas

  Pontevedra participa!

  E máis

  Hoxe é 19.01.2018 | contacto@pontevedra.eu | Páxina editada o 15.10.2009 polo Concello de Pontevedra.