Pontevedra

Pontevédrate...

As ruínas de Santo Domingo son a cabeceira do vello convento, con 5 ábsides de finais do século XIV, a maior construida polos dominicos en Galiza
REHABILITACIÓN DO BARRIO DOS SALGUEIRIÑOS. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL.
Data do anuncio : 03-12-2009
SUBMINISTRO DE GASÓLEO C
Data do anuncio : 01-12-2009
ENSANCHE DO CAMIÑO DENDE CARBALLEIRA Á N-550 EN TILVE. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL.
Data do anuncio : 17-11-2009
DRENAXE E REPOSICIÓN DE PAVIMENTACIÓN NO CAMIÑO DE O MARCO. CUNCHIDOS
Data do anuncio : 11-11-2009
Adxudicación provisional conxunto escultórico na Rúa da Alhóndiga
Data do anuncio : 21-10-2009
ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO "ACONDICIONAMENTO DO CAMIÑO DE ACCESO Á PO-223. SANTA MARÍA DE XEVE".
Data do anuncio : 20-10-2009
adxudicación provisional do proxecto para cambio de ascensores-montacargas e recollida das augas das bancadas na praza de abastos da rúa Serra
Data do anuncio : 07-10-2009
“subministro de agua mineral á casa consistorial e outras dependencias do Concello”
Data do anuncio : 29-09-2009
“Subministro e instalación de cableado estructurado e equipamento electrónico para o edificio da rúa Michelena nº 30”
Data do anuncio : 15-09-2009
adx. prov.-proxecto da creación de parque forestal no contorno do Pontillón do Castro-Verducido.
Data do anuncio : 08-09-2009
SUBMINISTRO, INSTALACIÓN E POSTA EN MARCHA DUNHA APLICACIÓN PARA A XESTIÓN DO PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES
Data do anuncio : 07-09-2009
instalación de rede de sumidoiros no lugar de Carrasco-Marcón
Data do anuncio : 25-08-2009
instalación rede de sumidoiros en Campañó de Abaixo
Data do anuncio : 25-08-2009
Instalación rede sumidoiros no lugar de Barcia - Marcón.
Data do anuncio : 25-08-2009
Servizo de informática e servizos conexos para a integración da información xeorreferencial do Concello de Pontevedra na plataforma Avanza Local
Data do anuncio : 25-08-2009
substitución da carpinteria exterior no CEIP Xunqueira I
Data do anuncio : 14-08-2009
redacción do proxecto e execución das obras de construcción dun “paseo marítimo e acondicionamento da antiga PO-12, avda de Marín e o seu entorno”
Data do anuncio : 10-08-2009
“SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DA ILUMINACIÓN ORNAMENTAL DAS FESTAS DE VERÁN 2009”. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL.
Data do anuncio : 03-08-2009
ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO CON PLURALIDADE DE CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO SERVIZO DE CAFETERÍA SITUADA NA PRAZA DA LIBERDADE.
Data do anuncio : 21-07-2009
CONTRATO DE SERVIZO PARA A REALIZACIÓN DUNHA PUBLICACIÓN SOBRE AS RÚAS DE PONTEVEDRA.
Data do anuncio : 02-07-2009
subministro furgon atestados para a Policía Local
Data do anuncio : 01-07-2009
subministro de vehículo plataforma con cesta para brigada municipal de electricidade
Data do anuncio : 01-07-2009
subministro de programas de xestión de procedementos administrativos, dez axendas dixitais e dúas impresoras portátiles para a Policia Local
Data do anuncio : 01-07-2009
CONTRATO DE PATROCINIO PUBLICITARIO CO DEPORTISTA PAROLÍMPICO DE ALTO NIVEL VENCELLADO Á CIDADE DE PONTEVEDRA DON PABLO CIMADEVILA ALVAREZ.
Data do anuncio : 24-06-2009
subministro programa xestión para policía local, 10 axendas dixitais e 2 impresoras portátiles
Data do anuncio : 02-06-2009
SUBMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO CON DESTINO Á BRIGADA MUNICIPAL DE ILUMINACIÓN
Data do anuncio : 04-05-2009
REDE DE SUMIDOIROS E POZO DE BOMBEO NA RÚA DAS ROZAS E NA AVDA. DOS ROSAIS
Data do anuncio : 04-05-2009
REHABILITACIÓN DE LA ALAMEDA DEL ARQUITECTO SESMEROS.
Data do anuncio : 27-04-2009
EJECUCIÓN DE RECUPERACIÓN DEL FOSO DEFENSIVO DEL PALACIO ARZOBISPAL PARA SALA DE INTERPRETACIÓN DE LA MURALLA Y EXPOSICIONES
Data do anuncio : 27-04-2009
subministro sinais vado permanente e vado laboral para o Concello
Data do anuncio : 20-04-2009
vehículo plataforma con cesta para a brigada municipal de electricidade
Data do anuncio : 20-04-2009
Colaboración no control de obras e elaboración dos proxectos no centro histórico e de obras nos centros educativos
Data do anuncio : 09-04-2009
OBRAS DE PINTADO E CUBRICIÓN DE BEIRÍS NO CEIP CAMPO LONGO (ANO 2007). ADXUDICACIÓN PROVISIONAL.
Data do anuncio : 06-04-2009
todoterreo para a oficiña técnica de arquitectura
Data do anuncio : 30-03-2009
duas motocicletas para a Policía Local
Data do anuncio : 27-03-2009
INSTALACIÓN COLECTOR DO RÍO FONTÁNS, COUSO (SANTA MARIA DE XEVE).
Data do anuncio : 24-03-2009
COLECTOR XERAL DE SANEAMENTO NA AVENIDA DE BOS AIRES. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL.
Data do anuncio : 24-03-2009
MANTEMENTO E PEQUENAS OBRAS DE REPARACIÓN E ACONDICIONAMENTO DO CASCO HISTÓRICO DA CIDADE. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL.
Data do anuncio : 24-03-2009
ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN E MELLORA DOS ESPAZOS PÚBLICOS URBANOS EN DIFERENTES BARRIOS DA CIDADE. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL.
Data do anuncio : 24-03-2009
PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE INFORMÁTICA E SERVIZOS CONEXOS PARA A FORMACIÓN DE USUARIOS DO SISTEMA INFORMÁTICO DE INGRESOS E DEPURACIÓN DA BASE DE DATOS DE TERRITORIO E TERCEIROS.
Data do anuncio : 23-03-2009
“ENSANCHE Y PAVIMENTACIÓN EN FERREIRÓS. CAMPAÑÓ”. ADXUDICACIÓN PROVISIONAL.
Data do anuncio : 23-03-2009
acondicionamento entorno do Pavillón multiusos da Xunqueira
Data do anuncio : 16-03-2009
ACTAS DE LAS MESAS DE CONTRATACION
Data do anuncio : 12-03-2009
reurbanización na rúa Cruz Vermella.
Data do anuncio : 11-03-2009
ROTONDA RUA URUGUAY E GALERA
Data do anuncio : 23-02-2009
SANEAMENTO DENDE A N-550 A CARBALLEIRA SAN VICENTE DE CERPONZÓNS
Data do anuncio : 23-02-2009
OBRAS VARIAS NO CEIP XUNQUEIRA II
Data do anuncio : 18-02-2009
adquisicion de tractor desbrozador
Data do anuncio : 13-02-2009
adjudicación provisional "CENTRO SOCIAL MEAN CERPONZÓNS PONTEVEDRA"
Data do anuncio : 13-02-2009
adjudicación provisional "centro social reiriz reformas e acondicionamento exterior"
Data do anuncio : 13-02-2009
galería de tiro nas dependencias da Policía Local do Concello de Pontevedra
Data do anuncio : 27-01-2009
redacción proxectos básico é execución do centro interpretación das torres arzobispais no foxo da muralla
Data do anuncio : 20-01-2009
redacción proxectos básico é execución da restauración patrimonial da alameda de Pontevedra
Data do anuncio : 20-01-2009
saneamento de Baladas a fonte de atrás - San Vicente de Cerponzóns
Data do anuncio : 16-12-2008
supresión de barreiras arquitectónicas en Monteporreiro
Data do anuncio : 16-12-2008
acondicionamento e pavimentación do acceso a O Pombal. Tomeza.
Data do anuncio : 16-12-2008
pistas deportivas no CEIP Manuel Vidal Portela
Data do anuncio : 10-12-2008
adxudicación estudio xeotecnico no ámbito do futuro museo arqueoloxico de pontevedra
Data do anuncio : 09-12-2008
adxudicación do plan de competitividade turística de Pontevedra
Data do anuncio : 09-12-2008
adxudicacion proxecto execución acondicionamento rúas loureiro crespo, avda. de lugo e castañal.
Data do anuncio : 27-11-2008
ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DO PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE PARA O ALLEAMENTO DUN PREDIO URBANO MUNICIPAL DE 936,10 M/2 DE SUPERFICIE SITO NA RÚA PEDRA DO LAGARTO (PARCELA Nº 2 DA UNIDADE DE ACTUACIÓN Nº 13 DO PXOU-A PARDA/PEDRA DO LAGARTO)
Data do anuncio : 20-11-2008
ACONDICIONAMENTO E ILUMINACIÓN DA SALA DE EXPOSICIÓNS DO PAZO DA CULTURA DE PONTEVEDRA
Data do anuncio : 11-11-2008
reurbanización da rúa irmáns Sobrino Buhigas e Praza da Castaña
Data do anuncio : 29-10-2008
centro interpretación auga
Data do anuncio : 13-10-2008
adxudicación provisional de papeleras para espacios verdes
Data do anuncio : 06-10-2008
adxudicación provisional do mantemento sistemas calefacción e auga quente edificios municipais
Data do anuncio : 26-09-2008
adxudicación provisional do mantemento sistemas calefacción e auga quente edificios municipais
Data do anuncio : 26-09-2008
instalación iluminación ornamental durantes as festas de veran e nadal 2008
Data do anuncio : 17-09-2008
subministro gasóleo c para calefacción edificios municipais
Data do anuncio : 17-09-2008
climatizacion pazo cultura e recinto feiral Pontevedra
Data do anuncio : 28-07-2008
{grupos}
O máis buscado
Navegador

O Concello

Pontevédrate

Áreas

Pontevedra participa!

E máis

Hoxe é 22.05.2019 | contacto@pontevedra.eu | Páxina editada o 11.05.2010 polo Concello de Pontevedra.