Pontevédrate...

O Museo de Pontevedra foi fundado a finais do SXIX por varios intelectuais a finais do SXIX, entre eles Castelao. O padroado nace en 1927 da colaboración entre a Deputación e a Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra

O Arquivo

A orixe do noso municipio podemos situalo na Idade Media, a raiz da concesión do foro a Pontevedra por parte do Rei Fernando II, en 1169. Este privilexio veu representar prácticamente a acta de fundación da nosa cidade. A pesares de carecer de documentación que o testemuñe, é normal supor que se nomearían certos cargos que dirixisen o destino da nova vila., co que xa teríamos o embrión dunha pequena Administración.

A necesidade de asegurar os seus dereitos, privilexios e termos foi o motor que impulsou aos pobos a conservar os documentos enviados polas autoridades civís e relixiosas, formando con eles o núcleo fundacional do Arquivo, que vai perdurar ata os nosos días.

Hoxe entendemos por Arquivo Municipal o conxunto orgánico de documentos producido e acumulado polo Concello no exercicio das súas funcións e actividades, conservado como testemuña e garantía dos dereitos e deberes da Administración Municipal e os cidadáns, como fonte de información xeral para a xestión administrativa e para todo tipo de investigación.

As funcións do Arquivo Municipal son as seguintes:

• RECOLLER a documentación que lle transfiren as distintas unidades administrativas.
• CUSTODIAR de xeito seguro e ordenado os fondos documentais recibidos.
• SERVIR os fondos documentais á administración municipal, aos ciudadáns e aos investigadores.

Así, o Arquivo Municipal custodia documentos do pasado da nosa cidade que explican o noso presente e orientan cara ao futuro.

Praza de España, s/n
36071 Pontevedra
Telf. 986 804300 ext. 7021
contacto aquí

  O máis buscado
  Navegador

  O Concello

  Pontevédrate

  Áreas

  Pontevedra participa!

  E máis

  Hoxe é 22.07.2019 | contacto@pontevedra.eu | Páxina editada o 16.05.2008 polo Concello de Pontevedra.