Pontevédrate...

No último cuarto do XIX mellóranse as comunicacións, e o aspecto medieval da cidade vai mudando ante anecesidade de contar con espazos para a edificación ou de uso público

EMPODERAMENTO/PARTICIPACIÓN SOCIAL

 

Participación significa compartir as decisións que afectan á vida das persoas e da Comunidade na que viven. Trátase dun dereito fundamental da cidadanía. Desde este punto de vista a participación de homes e mulleres en igualdade de condicións, en todos os ámbitos, é un requisito imprescindible para que se produza un auténtico desenvolvemento democrático na sociedade.

 

 

As mulleres ao longo da historia veñen de estar relegadas a un ámbito privado-doméstico no que a ausencia de relacións, e polo tanto de poder, contribuíron á formación dun proceso de invisibilización como colectivo. Para poder superar esta situación é necesario que as mulleres tomen conciencia da situación, da súa responsabilidade individual e social e da súa capacidade para intervir e orientar os cambios necesarios e tamén que participen de xeito activo no deseño e execución das políticas públicas a través da formulación eficaz das súas necesidades e das súas propostas de mellora da sociedade.

 

 

Neste contexto cobra especial interese falar do empoderamento das mulleres, o que significa a creación das condicións necesarias para a plena participación das mulleres na sociedade ou para o pleno exercicio dos seus dereitos. Cobra especial relevancia na loita pola equidade entre homes e mulleres en tanto é unha estratexia fundamental para xerar e consolidar procesos de emancipación, desenvolvemento e crecemento persoal e colectivo.

 

 

A través do empoderamento, conséguense tres tipos de poderes:

 

 1. Social: información, coñecementos, acceso ás redes sociais e a recursos financeiros

 2. Político: acceso aos procesos democráticos de toma de decisións que lles afectan

 3. Psicolóxico: toma de conciencia do poder que individual e colectivamente teñen as mulleres, acadado a través da autoestima persoal e da recuperación da dignidade como persoas.

  O máis buscado
  Navegador

  O Concello

  Pontevédrate

  Áreas

  Pontevedra participa!

  E máis

  Hoxe é 26.08.2019 | contacto@pontevedra.eu | Páxina editada o 04.09.2013 polo Concello de Pontevedra.