Pontevédrate...

A praza do Teucro atesoura a maior colección viva da heráldica urbana, en pazos como o dos Gago e Montenegro, San Román e Aranda, dos séculos XVII e XVIII

Solicitude de beneficios fiscais noutros tributos

Declaración das exencións ou bonificacións nos diferentes tributos regulados nas Ordenanzas fiscais municipais, nos supostos establecidos nas mesmas.

Documentación necesaria
-Solicitude do interesado/a.
-Documentación acreditativa de conformidade co establecido na Ordenanza reguladora do tributo para o que se solicite o beneficio fiscal.

Normativa reguladora
-R. D. Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, texto refundido da lei das facendas locais.
-R.D. 2822/1998 de 23 de decembro, Regulamento xeral de Vehículos.
-Lei 58/2003 de 17 de decembro, Lei xeral tributaria.
-Lei 30/92 de 26 de novembro, do Réxime xurídico e procedemento administrativo común.
-Lei 7/1985 de Bases de réxime local.
-Lei 57/2003 de 16 de decembro de Medidas de modernización do goberno local.
- Ordenanzas fiscais reguladoras do cada tributo

Solicítase e preséntase en
Rexistro Xeral
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 234
Fax: 986 862 590
Horario: De luns a sábados (agás festivos), de 9:00 a 13:30 horas. Os sábados non se compulsan documentos.

Tamén pódese presentar nas formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro.

Tramítase en
Xestión Tributaria (Atención ao contribuínte)
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 269
Fax: 986 804 328
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:30 h.

  O máis buscado
  Navegador

  O Concello

  Pontevédrate

  Áreas

  Pontevedra participa!

  E máis

  Hoxe é 21.07.2019 | contacto@pontevedra.eu | Páxina editada o 16.05.2008 polo Concello de Pontevedra.