Pontevédrate...

O Pazo da Cultura é unha obra de Manuel de las Casas de 1997, sobre terreos que antes fóran xunqueiras

Comunicación de conta bancaria

Con este impreso solicitará que calquera pagamento que lle teña que realizar o Concello, se ingrese na conta bancaria cuxos datos detalle na solicitude.
Dirixido a
Ao interesado que:
-    ten facturas ao seu favor pendentes de pago polo Concello por ser provedor seu, e quere comunicar unha conta nova.
-    ten un dereito de devolución de ingresos indebidos.
-    ten recoñecida a devolución dunha fianza constituída en metálico, etc..

Documentación necesaria
O modelo de solicitude debidamente cumprimentado, achegando a documentación que nel se pide.

Advertencias
O documento terá validez por tempo indefinido, se ben, o interesado poderá modificalo en calquera momento, producindo efectos a partires do día seguinte da presentación do impreso no rexistro xeral do Concello.

Preséntase en
Rexistro Xeral
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 234
Fax: 986 862 590
Horario: De luns a sábados (agás festivos), de 9:00 a 13:30 horas. Os sábados non se compulsan documentos.

Tamén pódese presentar nas formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro.

Tramítase en (función do que se trate)
Xestión Tributaria (só para devolucións de ingresos indebidos)
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 300 (Ext 4269)
Fax: 986 804 328
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:30 h.

Tesouraría e Recadación voluntaria
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 843 295
Fax: 986 860 571
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:30 h.

Contabilidade (se se trata de provedores e traballadores do Concello)
Enderezo: Praza de España s/n Casa Consistorial
Tel.: 986 804 300 (Ext. 4215)
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:30 h.


Formularios. Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.
•    Mod 871 Comunicación de conta corrente

 

  O máis buscado
  Navegador

  O Concello

  Pontevédrate

  Áreas

  Pontevedra participa!

  E máis

  Hoxe é 22.10.2018 | contacto@pontevedra.eu | Páxina editada o 16.05.2008 polo Concello de Pontevedra.