Rúas de Pontevedra

Pontevédrate...

Na época da Restauración, a finais do XIX, iníciase un proceso de readaptación urbana e mellora das infraestruturas: rehabilítase o cascohistórico, planifícase o ensanche, levántanse novos edificios públicos, chega o ferrocarril,...

Introdución

Son as rúas de Pontevedra a súa expresión máxima de humanidade, o xeito vivencial que ten a cidade para amosar unha faciana de amabilidade así como o seu principal potencial para acoller xentes de aquí e de alá. Rúas de Pontevedra pretende ser un sinxelo percorrido polas rúas que ó longo do tempo foron configurando a imaxe desta cidade, e que o fin e o cabo, como marabillosamente conta o escritor Juan José Millás na súa última obra ‘El Mundo’, cada unha delas son o noso mundo, un ecosistema onde nacemos e medramos e a partir do cal se nos van adherindo na pel toda unha morea de recordos que nos irán acompañando xa para toda a vida, formando parte indisoluble da nosa memoria.

 
A historia dunha rúa é a historia das súas xentes, daqueles personaxes que a definiron, dos comercios ou dos negocios nos que entramos a mercar, do persoeiro que lle da nome, e dos cambios que ó longo dos anos foi sufrindo. Moitas delas irrecoñecibles, cada vez máis as nosas rúas foron pensando máis en nós mesmos e menos nos malos hábitos dos tempos modernos. De xeito progresivo as rúas foron espantando ós coches, alonxando elementos que as afeaban e que non nos permitían albiscar a beleza que en moitas delas se agocha nos detalles máis pequenos. Cada rúa nos vai falar polo tanto de sí mesma, da súa historia e das súas historias, amosándose fachendosa dentro da rede urbana a través dunha serie de imaxes que se recuperan do noso arquivo gráfico así como do Museo Provincial de Pontevedra, enfrontándose coas realizadas na actualidade por Rafa Fariña.
 
Como as veas no corpo humano as rúas son o fluir da vida de cada unha das nosas vilas. Pontevedra, coas súas particularidades, co seu xogo brincadeiro de capital e cidade pequena, amorea en cada unha delas unha chea de recordos dos que este libro so pretende ser a lanzadeira para que cada un de nós pense durante uns intres no que esta cidade foi quen de darlle para formar a súa personalidade. Unha deuda eterna que todos teremos con ela. As cidades, como as colmeas, con seu bulir de xentes son un microcosmos sentimental no que se van artellando cada unha das vidas dos seus habitantes e como sucede na película dirixida en 1960 polo director Edgar Neville amósanse coma o retrato sentimental dunha época no que nos describimos a nós mesmos.
 
Moitos foron os que se fixaron neste valor do noso rueiro, así no Diario de Pontevedra xa no ano 1916 unhas crónicas firmadas por ‘Errante’ deron pe a que nos anos sesenta  Maricarmen recuperase esa memoria da que logo Hipólito de Sa ou Prudencio Landín foron enchendo de recordos para xa nos últimos tempos achegarnos ós libros de Pepy Clavijo sobre os nomes das rúas e de Juan Juega Puig sobre a orixe histórica de cada unha delas. A todos eles o meu agradecemento por servir de precedente e baseamento para estas ‘Rúas de Pontevedra’.
 
 
Ramón Rozas Domínguez 
  O máis buscado
  Navegador

  O Concello

  Pontevédrate

  Áreas

  Pontevedra participa!

  E máis

  Hoxe é 24.07.2019 | contacto@pontevedra.eu | Páxina editada o 07.11.2011 polo Concello de Pontevedra.